Taggede Indlæg: generalforsamling

Generalforsamling d. 24. april

Referat fra generalforsamling onsdag den 24. april 2024 i Ådum Forsamlingshus. Generalforsamlingen startede klokken 19, hvor Tove Rosendahl bød velkommen, og foreslog at der blev startet med en sang. Derefter bød de 48 deltagende lækkert smørrebrød. Selve generalforsamlingen Så gik…

Generalforsamling onsdag den 24. april 2024 kl.19.00 i Ådum Forsamlingshus

Kvindenetværket/Ådum Husholdningsforening afholder generalforsamling 1. Valg af dirigent2. Formandsberetning /Kvindeværksberetning3. Regnskab4. Indkomne forslag-Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen5. Valg af bestyrelse.På valg erAase HedevangBodil Kronborg(modtager ikke genvalg)6. Revisor:Hannah Bækgaard (ikke på valg)Suppleant:Vibeke Lundsfryd (ikke på valg)7. EVT….

Generalforsamling Ådum Borgerforening

Ådum Borgerforening afholder Ordinær generalforsamling Onsdag d. 20. marts 2024 i Ådum forsamlingshus kl. 20.00 Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Regnskab. 4) Behandling af indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest d. 6. Marts 2024)…

Generalforsamling i Aadum I&U 2024

Den 20. marts kl. 17.00 i Aadum Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne 1.  Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Regnskab 2023 4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 10. marts 2024 5. Valg af bestyrelse og suppleanter  På…

Generalforsamling 13. marts kl. 18.30

Generalforsamling Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 13/3-24 kl. 18.30, da Støtteforeningen for Ådum Børneunivers holder generalforsamling. Mere herom kommer i næste nummer af Ådum Nyt Mvh Støtteforeningen for Ådum Børneunivers

Ådum Forsamlingshus 20. marts kl. 19

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Ådum Forsamlingshus i Ådum Forsamlingshus den 20 Marts 2024 kl.19.00 Dagsorden : 1.Valg af Dirigent 2 .Formandens beretning 3.Revideret regnskab til godkendelse og fastlæggelse af medlemsindskud 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På…

Fælles generalforsamlinger 20. marts 2024

Onsdag den 20. marts 2024 i Ådum Forsamlingshus Det er mulig at deltage i den enkelte generalforsamling uden at have deltaget i spisningen. Vi håber rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften og deltage i debatten, også selv…

Generalforsamling Ådum Forsamlingshus den 21. marts

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Ådum Forsamlingshus tirsdag den 21. marts 1.   Valg af Dirigent2. Formandens beretning3. Revideret regnskab til godkendelse, samt fastlæggelse af medlemsindskud.4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.På valg er:    Tove Christensen, Tove Andersen og Aase…

Generalforsamling mandag d. 13. marts 2023

Støtteforening for Ådum Børneunivers Mandag d. 13. marts 2023 Kl. 19 Dagsorden: På valg er:           Mette Vestergaard (Modtager genvalg)           Iryna Bjerregaard (Modtager genvalg)                 På valg er: Vibeke Tagmose Lundsfryd (Modtager genvalg) Hilsen Støtteforeningen for Ådum Børneunivers

Fælles Generalforsamling

Onsdag den 21. marts 2023 i Ådum Forsamlingshus Kl.17.00 Generalforsamling Aadum I&U Kl.18.00 Spisning Kl.19.00 Generalforsamling: Ådum Forsamlingshus og Støtteforeningen Ådum Forsamlingshus, samt Vindmøllefonden Kl. 20.00 Generalfor: Ådum Borgerforening Det er mulig at deltage i den enkelte generalforsamling uden at…

Husholdningsforening udsætter generalforsamling

Ådum Husholdningsforenings årlige generalforsamling, som er annonceret til den 22. april i Ådum Forsamlingshus, er indtil videre udsat på ubestemt tid på grund af den aktuelle situation, hvor det ikke er muligt at samles i en større gruppe. Foreningen har…

Aflysning af generalforsamling

Generalforsamlingerne for Ådum Dagligvarehandel og Ådum Købmand aps aflyses hermed pga Corona. Ny dato offentliggøres, når der vi får normale tider igen.  

Fem foreningers generalforsamling på én aften

Det gik både effektivt og hurtigt, da fem foreninger afviklede deres generalforsamling på samme aften i forsamlingshuset, hvor der også var tid til at nyde Støtteforeningens velsmagende middag, efter den første generalforsamling, som var Ådum I&U’s. Ådum I&U Formanden Jytte…

Den selvejende Institution AADUM DAGLIGVAREHANDEL

Afholder ordinær generalforsamling, onsdag den 18. marts 2020 kl.19,00 i Ådum Forsamlingshus. Generalforsamlingen afholdes forud for generalforsamlingen i Ådum Købmand Aps. Dagsorden: 1. Beretning 2. Revideret regnskab til godkendelse3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er: Birgit Hansen (modtager…

Aadum Købmand aps. onsdag den 18. marts 2020

Kl 19.30 i Ådum Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Behandling af indkomne forslag 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af årsregnskab 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i henhold til det godkendte regnskab 6. Valg…

Husk tilmelding til spisning ved generalforsamlinger 26. februar 2020

Fælles Generalforsamling onsdag den 26. februar 2020 i Ådum Forsamlingshus Kl.17.00 Generalforsamling Aadum I&U Kl.18.00 Spisning Kl.19.00 Generalfors.: Ådum Forsamlingshus Støttefor.Ådum Forsamlingshus Vindmøllefonden Kl. 20.00 Generalfors.: Ådum Borgerforening Det er mulig at deltage i den enkelte generalforsamling uden at have…