Aktiviteter i Borgerforeningens regi

Aktiviteter i Borgerforeningens regi

Januar/februar: Fællesmøde/ Foredrag

April: Forårsrengøring Ådum og omegn

Maj: Åben Ådum

juni: Sommerfest

Juni: Sankt Hans Bål

Oktober: Revy (ulige år) efterårsfest

November: Opsætning af julebelysning

December: Juleoptog

 

Vi støtter bl.a. sognets legepladser, sørger for flagning, opsætning af skilte og holder grønne områder samt vandrestierne ved lige, etablerer cykelstier m.m.
Ådum Borgerforening samarbejder med de andre foreninger i sognet.
Ådum Borgerforening står for hjemmesiden aadum.com.
Brug os – vi er der for sognets borgere!