Medlemskontingent

Aktiviteter i sognet er afhængig af jeres støtte!!

Lige som sidste år kan der indbetales/overføres medlemskontingent, og dermed er du med til at støtte Borgerforeningens arbejde. Vi kommer senere på året rundt til de resterende husstande.

Indbetalingen foretages meget gerne inden 1. maj

Ringkøbing Landbobank reg. nr. 7670 – konto nr. 0002051501
Alternativ kan du overføre med mobile pay  857310 med kort tekstbesked til modtager: Vejnavn og nr.

Pensionister kr. 50,-
Øvrige medlemmer kr. 100,-
Hele husstand/par kr. 200,-