Tilflytter til Ådum sogn

Kære tilflytter i Ådum by og sogn

Vi byder dig velkommen til Ådum. Det er os en glæde, at du har valgt at flytte til Ådum, og vi håber, at du vil deltage aktivt i vores sogneliv.

Vi er et lille landsbysamfund som værdsætter at mødes igennem de forskellige foreninger og tiltag i sognet, hvilket beriger netværket mellem børn og voksne.

Her i Ådum er det blandt andet vores lokalblad ”Aadum Nyt” , der samler trådene. I den annonceres kirketider, sportslige arrangementer, foreningsaktiviteter med meget mere. Alt i alt kan du se hvornår det sker, og hvor det sker.

På vores hjemmeside www.aadum.com kan du også følge med i hvad der sker af nyheder og se kalenderen, samt selv sætte noget i kalenderen hvis det er aktuelt.

Får du brug for yderligere informationer, kan du kontakte Ådum Borgerforening.

På vegne af Ådum Borgerforening

Brian B Jensen
mail: formandborgerforening@aadum.com

TILBUD TIL TILFLYTTERE TIL ÅDUM SOGN

Ved visning af denne folder giver vi dig mulighed for  at komme hurtig og billig med i fællesskabet I Ådum Sogn.

Gratis medlemsskab I Ådum Borgerforening

Det 1. år du bor i sognet er du og din hustand gratis medlem af Ådum Borgerforening værdi kr. 125,-
½ Kontingent i Idrætsforening

Kontakt Idrætsforeningen i Ådum som gerne vil besøge dig og fortælle om de forskellige tilbud der findes

Fællesspisning i Ådum Forsamlingshus

To voksne kan spise gratis til næste fællesspisning. Husk tilmelding hvis dette er oplyst i Ådum Nyt

Adresser, telefonnummer m.m. findes på www.aadum.com
Nyttige oplysninger, annoncer for foreningsliv finder du også i Ådum Nyt som deles rundt i sognet hver måned – husk at tjekke din postkasse.