Tilflytter til Ådum sogn

Tilflytter ambassadør

Ved spørgsmål eller info ang. Ådum by og sogn kan der rettes henvendelse til

Jytte Bjørslev, Odderupvej 5

Telefon: 29 25 55 99

Mailadresse: jytte@bjoerslev.dk

Tilflytter møder

Alle tilflyttere inviteres til et tilflytter møde hvert år i januar/februar måned, hvor man vil blive budt velkommen til Ådum. Her kan man møde andre tilflyttere samt repræsentanter fra de forskellige foreninger og fra købmandsbutikken samt blive orienteret om, hvad der rører sig i Ådum by og sogn, i de forskellige foreninger, samt blive orienteret om f.eks. naturstier, bålhytte, schelter plads, Sch. Hans, juleoptog og meget andet

Moves ambassador

For questions or info regarding Ådum town and parish, please contact

Jytte Bjørslev, Odderupvej 5

Telefon: 29 25 55 99

Mailadresse: jytte@bjoerslev.dk

Moves meetings

All newcomers are invited to a newcomer meeting every year in January / February, where they will be welcomed to Ådum. Here you can meet other newcomers as well as representatives from the various associations and from the grocery store and be informed about what is happening in Ådum town and parish, in the various associations, and be informed about e.g. nature trails, campfire hut, schelter place, Sch. Hans, Christmas parade and much more