Nyt fra Borgerforeningen

 *******************************************************

OBS!!!

Forskønnelse af Ådum By
Borgerforeningen har mulighed for at benytte Kommunens Pedelordning, dvs. at vi kan få hjælpende hænder tildelt af Kommunen og dette er ganske gratis!!
Der efterlyses projekter til forskønnelse af byen. Der kan udføres alt forefaldende arbejde som bl.a. oprydning af fællesarealer, reparationer og maling af bænke beskæring af træer m.m. Projekterne skal have almen interesse.

Eventuelle spørgsmål og forslag sendes til Anker Danielsen på mail: ankernielsen@msn.com.

Ella Funchs Mosaik
Kunstværket trænger til en kærlig hånd. Tiden og vejret har næsten helt ødelagt Ådum kortet.

Borgerforeningen søger interesserede i sognet, som vil forestå restaurering- udbedring – fornyelse af værket. Vi har mulighed for at søge midler til udgifterne via fonde samt hjælpende hænder via Kommunens pedelordning.

Henvendelse til formand Kim Hedevang på 61746396 eller næstformand Anker Danielsen på 25851413.
Hvis der ikke er nogen, som vil arbejde med opgaven, vil værket forfalde helt og skal fjernes.

 *******************************************************

Formand: Kim Hedevang   61746396

hedevang@bbsyd.dk

 

Hjemmeside: www.aadum.com

Kontakt: Lone Bech – tlf.24983288, mail: lone-bech@live.dk