Nyt fra Borgerforeningen

 *******************************************************

OBS!!!

Forskønnelse af Ådum By

Borgerforeningen har mulighed for at benytte Kommunens Pedelordning, dvs. at vi kan få hjælpende hænder tildelt af Kommunen og dette er ganske gratis!!
Der efterlyses projekter til forskønnelse af byen. Der kan udføres alt forefaldende arbejde som bl.a. oprydning af fællesarealer, reparationer og maling af bænke beskæring af træer m.m. Projekterne skal have almen interesse.

Eventuelle spørgsmål og forslag sendes til Anker Danielsen på mail: ankernielsen@msn.com.

 *******************************************************

Formand Peter Jensen

Rosendalvej 6

Telefon: 24 62 38 64

Mail: jen.peter.pi@gmail.com

Hjemmeside: www.aadum.com

Kontakt: Lone Bech – tlf. 24 98 32 88, mail: lone-bech@live.dk