Nyt fra Borgerforeningen

 *******************************************************

OBS!!!

Forskønnelse af Ådum By
Borgerforeningen har mulighed for at benytte Kommunens Pedelordning, dvs. at vi kan få hjælpende hænder tildelt af Kommunen og dette er ganske gratis!!
Der efterlyses projekter til forskønnelse af byen. Der kan udføres alt forefaldende arbejde som bl.a. oprydning af fællesarealer, reparationer og maling af bænke beskæring af træer m.m. Projekterne skal have almen interesse.

Eventuelle spørgsmål og forslag sendes til Anker Danielsen på mail: ankernielsen@msn.com.

 *******************************************************

Formand: Brian Jensen

Vejlevej 79, 6880 tarm
40871569
mail: formandborgerforening@aadum.com

Hjemmeside: www.aadum.com

Kontakt: Lone Bech – tlf.24983288, mail: lone-bech@live.dk