Om Husholdningsforeningen

Formålsparagraf: Foreningens formål er gennem møder og arrangementer at hente inspiration til arbejdet i hus og hjem, med familien, samt hvad der rører sig i samfundet.

Antal medlemmer: 90

Kontingent: 50,00 kr. kan betales via dette link

Bestyrelse:

Formand Tove Christensen Mobil 23 24 02 11 
tovechristensentv@gmail.com
Kass./sekr. Margit Plauborg Mobil 51 70 34 38 
plauborg@post1.dknet.dk 
Næsteformand Bodil Kronborg Mobil 40 27 58 61 bjpaadum@gmail.com
Øvrige Aase Hedevang Mobil 29 29 86 87 aasehedevang@gmail.com
Øvrige Lis Bach Mobil 61 66 05 92
lisbach@gmail.com 

Aadum Kvindenetværk – Kontaktpersoner

Tina Pontoppidan
Mobil 61 35 87 63
Mail: tiep@mail.dk

Lone Bech Mobil
Mobil 24 98 32 88
Mail: lone-bech@llive.dk

Følg os på fb: Aadum Husholdningsforening/kvinde netværksgruppe