Om Husholdningsforeningen

Formålsparagraf: Foreningens formål er gennem møder og arrangementer at hente inspiration til arbejdet i hus og hjem, med familien, samt hvad der rører sig i samfundet.

Antal medlemmer: 90

Kontingent: 50,00 kr.

Bestyrelse:

Formand Tove Christensen Tlf. 97376065/ 23240211 tovechristensentv@gmail.com
Kasserer Birthe Lynggaard Tlf. 97376248/ 23489549 lynggaards@mail.tele.dk
Sekretær Margit Plauborg Tlf. 97376053/51703438 meplauborg@hotmail.com
Næstformand Bodil Kronborg Tlf. 97376061/ 40275861 bjpaadum@gmail.com
 Øvrige Aase Hedevang Tlf. 97376185/ 29298687 hedevangs@dlgtele.dk