Om Husholdningsforeningen

Formålsparagraf: Foreningens formål er gennem møder og arrangementer at hente inspiration til arbejdet i hus og hjem, med familien, samt hvad der rører sig i samfundet.

Antal medlemmer: 90

Kontingent: 50,00 kr.

Bestyrelse:

Formand Tove Christensen Tlf. 97376065/ 23240211 tovechristensentv@gmail.com
Kasserer Birthe Lynggaard Tlf. 97376248/ 23489549 lynggaards@mail.tele.dk
Sekretær Margit Plauborg Tlf. 97376053/51703438 plauborg@post1.dknet.dk 
Næstformand Bodil Kronborg Tlf. 97376061/ 40275861 bjpaadum@gmail.com
 Øvrige Aase Hedevang Tlf. 97376185/ 29298687 aasehedevang@gmail.com

Aadum Kvindenetværk – Kontaktpersoner

Tina Pontoppidan
Mobil 61 35 87 63
Mail: tiep@mail.dk

Lone Bech Mobil
24 98 32 88
Mail: lone-bech@llive.dk

Følg os på fb: Aadum Husholdningsforening/kvinde netværksgruppe