Fem foreningers generalforsamling på én aften

Formand Jytte Bjørslev

Det gik både effektivt og hurtigt, da fem foreninger afviklede deres generalforsamling på samme aften i forsamlingshuset, hvor der også var tid til at nyde Støtteforeningens velsmagende middag, efter den første generalforsamling, som var Ådum I&U’s.

Ådum I&U

Formanden Jytte Bjørslev nævnte i sin årsberetning, at indsatsen i Tale Dansk Cafeen blev

Kasserer Bente Fanefjord

honoreret med Ringkøbing-Skjerns frivilligpris, som gav et løft og har været til stor opmuntring i arbejdet. Meget positivt blev nævnt den kulturelle aften med 150 tilmeldte, hvor østeuropæere i sognet stod for maden, og som vil blive gentaget. Bente Fanefjord gennemgik regnskabet, der viste et pænt overskud, som bl.a. støtter skolebussen. Ledere fortalte fra hver deres idrætsgren: fodbold, badminton, gymnastik, tennis, spinning, modelfly, petanque, ældreidræt, volleyball og Tale Dansk.  

Lederprisen uddeles

Lederprisen gik til Erik Pontoppidan for hans engagement gennem de mange år – især indsatsen med badminton for børn og voksne.
Der var genvalg til Bente Fanefjord og til Louise Brædder som suppleant.

Ådum Forsamlingshus

 Formanden Mikael Andersen berettede om anskaffelse af bl.a. køleskab og opsupplering af service. Han takkede for al frivillig hjælp, som har bidraget til at holde huset i god stand.

Formand Mikael Andersen

Støtteforeningen har gjort en stor indsats også med servering. Der var 59 udlejninger i 2019, og huset er allerede booket 33 gange i 2020.

Dagmar Vestergaard aflagde regnskabet, hvoraf fremgik Støtteforeningens overførsel for hjælp og servering på 26.000 kr.  Fra Sparekassefonden og Vindmøllefond var der i alt 42.095 kr. Årets resultat sluttede positivt med 20.775,65 kr.

Kasserer Dagmar Vestergaard

Der var genvalg til bestyrelsen til Mikael Andersen, Karsten Bach, Gunnar Pedersen og Dagmar Vestergaard.

Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus

Mikael Andersen nævnte hjælp og servering ved de mange fester, hvor det er en fornøjelse at se og høre den stemning, der er.

Kasserer Anders Jensen og dirigent Bjarne Jørgensen

Der var igen flot revy og fællesspisning med mere.  Også en tak til Borgerforeningen for godt samarbejde. Anders Jensen gennemgik regnskabet, som sluttede med et overskud på 2.580 kr. Der var opfordring til frivillige med lyst til servering at melde sig til enkelte gange i løbet af et år.

Der var genvalg til Anders Jensen og Mette Højlund.

Vindmøllefonden

Jens Kr. Pedersen

Bjarne Thestrup aflagde formandsberetning, hvor han opfordrede til at søge, hvad der er behov for. Der er få, som søger, og stadig midler at dele ud af. Fonden har støttet Ådum Børneunivers, Ådum I&U og Ådum Købmand. Fonden har nu kørt i 20 år. Jens Christian Pedersen gennemgik regnskabet. Genvalg til Tina Pontoppidan og Bent Albertsen.

Ådum Borgerforening

Formand Brian Jensen

Formanden Brian Baarstrøm Jensen nævnte i sin beretning 5. klasses græsslåning på stier til fordel for lejrskole på Bornholm. De planlægger selv, og havetraktoren kan hentes fra 1. april. Årets større arrangementer blev godt afviklet: Sankt Hans, sommerfest med spisning for 150 og godt samarbejde. Der var tak til forsamlingshuset for samarbejde, til Anker for ideen med sætning af blomsterløg langs veje, juleoptoget og teater samlede 60 børn.

Deltagerene i generalforsamlingerne

Det blev i 2019 til 10 nyfødte, som storkene i midtbyen viste.

Anker Danielsen gennemgik regnskabet, der viste tilbage på et aktivt år med fællesmøde for foreninger, Skt. Hans, sognefest, opsætning af nye skulpturer, juleoptog, hjemmeside med mere. Regnskabet sluttede med et mindre underskud. Årets indtægter var på 134.553 kr. og udgifter 150.478 kr. Der var også tak for formands indsats til Brian Baarstrøm, som går af nu. Monica L. Jasilione modtog heller ikke genvalg. Nyvalgt blev Iryna Aarup Bjerregaard og Michael Enemark.