Foreninger

Ådum Borgerforening

Se bestyrelsen for Ådum Borgerforening her.

Foreningens formål er at virke til sammenhold og trivsel inden for sognets rammer, samt at varetage sognets interesser udadtil. Foreningen er upolitisk og holder sig neutral ved politiske valg.

KONTINGENT: 100,- kr. pr. person, pensionister 50,- kr., hele husstanden 200,- kr.
MEDLEMSTAL: CA. 300
GRUNDLAGT 1946

Hjemmeside: www.aadum.com

Flagning ved indfaldsveje

Kontakt Lone Bech 2498 3288 eller mail lone-bech@live.dk

Betaling 300,- ved bestilling.

Flagning foretages af 6.klasse og overskuddet går til Bornholmerturen

Ådum Købmand ApS

Se bestyrelsen for Ådum Købmand her


Ådum Børneunivers

Ådum Skole er en kommunal folkeskole og har fra 0. til og med 6. klasse. I tilknytning til skolen er der etableret en fritidsordning og børnehavegruppe.

Kontaktoplysninger til Ådum Børneunivers

Se kontaktoplysninger for Ådum Børneunivers her

Skolebestyrelsen: 

Se kontaktoplysninger til skolebestyrelsen her

Fritidsordning og børnehavegruppe

Se kontaktoplysninger til Ådum Idrætsbørnehave

Forældrebestyrelsen

Støtteforening for Ådum Børneunivers

Se kontaktoplysninger til støtteforeningen her

 

Dagplejeformidlingen

ADRESSE Dyrvigvej 9, 6920 Videbæk 9974 1331

Den selvejende Institution Ådum Dagligvarehandel

FMD. Niels Henrik Andreasen

6133 9606

KASS.

Christian Vestergård

2245 4442

SEKR.

Monica Olesen

2217 1245

 

Peter Jensen

2462 3864

     

Aadum Nyt

Redaktør Bjarne Bundgaard, Tøstrupvej 19, Ådum  2047 7910

Udgives af Ådum Borgerforening
FORMÅL: Sogneblad med annoncering af foreningsaktiviteter.
Omdeles den 1. lørdag i hver måned sammen med reklamer til samtlige husstande i Ådum . Ca. 350 husstande. Udkom første gang i 1983.

Ådum Kirke

SOGNEPRÆST Bo Gimm, Bredgade 1,Hoven 7534 3052
KIRKETJENER & GRAVER Helle Bom Plantagevej 3 2938 4076
Hjemmeside: www.aadum-kirke.dk  

Ådum Menighedsråd

FMD Berit Toft Christensen, Møgelmosevej 7 2147 4056
N.FMD Jørn Jensen, Vejlevej 113 2266 9693
KASS Poul Erik Vinding, Gundesbølhedevej 5 2262 0678
KIRKEVÆRGE & SEKR. Tove Albertsen, Skodsbølvej 10 3026 6336
KONTAKTPERSON Anette Storbjerg, Bindesbølvej 29 6022 4174

Indre Mission i Ådum

FMD Jens Erik Larsen, Strømmesbølvej 36 9793 7620
KASS Anna Christiansen, Barslundvej 17 7534 3216
  Jonna Jensen, Vejlevej 113 9737 6219
  Pia Jensen, Gundesbølhedevej 1 4879 2535
Mødested Gundesbøl Missionshus, Vejlevej 89  

Luthersk Mission i Ådum

FMD Jørn Jensen, Vejlevej 113 9737 6219
KASS Harry R. Nielsen, Strømmesbølvej 34 9737 6409
SEKR Bodil Kronborg, Tøstrupvej 35 4027 5861

Aadum Hallen

Se bestyrelsen for Aadum Hallen her

Grundlagt: 1982Medlemstal: 400

Aadum Idræts- og Ungdomsforening

FMD Jytte Bjørslev, Odderupvej 5 9737 6637
2925 5599
KASS Bene Fanefjord,  
 SEKR. Lone Bech, Odderupvej 14 2498 3288
  Louise Brædder, Rosendalvej 6  

Kontaktpersoner:

   Se oplysninger på Aadum I&Us side  

Aadum Husholdningsforening og kvindenetværk

FMD Tove Christensen 2324 0211
KASS Margit Plauborg 5170 3438
 SEKR. Aase Hedevang  2929 8687
  Lis Bach 6166 0592

Kontaktpersoner: Aadum Kvindenetværk

Tina Pontoppidan, mobil 6135 8763
Lone Bech, mobil 2498 3288

Læs mere her

Aadum Sogns Lokalhistorisk forening

FMD Karen Bjerregaard  
KASS. Ole August Hansen  
SEKR. Bodil Kronborg  
  Dagmar Vestergaard  
  Else Skaarup  
  Lene Bjørslev  
  Hans Laurids Pedersen  

Aadum Sogns Arkiv

Arkivet er åbent i lokaler i Klublokalet ved Aadum Hallen, Tøstrupvej 26A.

Hver torsdag kl. 14-16, dog lukket i skolernes ferie

FMD Jens Lindby Nielsen  
  Bjarne Bundgaard  
  Ole August Hansen  
arkivleder Dagmar Vestergaard, dv.aadum@gmail.com 2386 9786