Foreninger

Ådum Borgerforening

Se bestyrelsen for Ådum Borgerforening her.

Foreningens formål er at virke til sammenhold og trivsel inden for sognets rammer, samt at varetage sognets interesser udadtil. Foreningen er upolitisk og holder sig neutral ved politiske valg.

KONTINGENT: 100,- kr. pr. person, pensionister 50,- kr., hele husstanden 200,- kr.
MEDLEMSTAL: CA. 300
GRUNDLAGT 1946

Hjemmeside: www.aadum.com

Flagning ved indfaldsveje

Kontakt Lone Bech 24983288 eller mail lone-bech@live.dk

Betaling 300,- ved bestilling.

Flagning foretages af 6.klasse og overskuddet går til Bornholmerturen

Ådum Købmand ApS

Se bestyrelsen for Ådum Købmand her


Ådum Børneunivers

Ådum Skole er en kommunal folkeskole og har fra 0. til og med 6. klasse. I tilknytning til skolen er der etableret en fritidsordning og børnehavegruppe.

Kontaktoplysninger til Ådum Børneunivers

Se kontaktoplysninger for Ådum Børneunivers her

Skolebestyrelsen: 

Se kontaktoplysninger til skolebestyrelsen her

Fritidsordning og børnehavegruppe

Se kontaktoplysninger til Ådum Idrætsbørnehave

Forældrebestyrelsen

Støtteforening for Ådum Børneunivers

Se kontaktoplysninger til støtteforeningen her

 

Dagplejeformidlingen

ADRESSE Dyrvigvej 9, 6920 Videbæk 9974 1331

Den selvejende Institution Ådum Dagligvarehandel

FMD. Niels Henrik Andreasen

6133 9606

KASS.

Christian Vestergård

2245 4442

SEKR.

Monica Olesen

2217 1245

 

Peter Jensen

2462 3864

     

Aadum Nyt

Redaktør Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13 9737 6035

Udgives af Ådum Borgerforening
FORMÅL: Sogneblad med annoncering af foreningsaktiviteter.
Omdeles den 1. lørdag i hver måned sammen med reklamer til samtlige husstande i Ådum . Ca. 350 husstande. Udkom første gang i 1983.

Ådum Kirke

SOGNEPRÆST Hans Petur Kirkegaard, Bredgade 1,Hoven 9737 6008
KIRKETJENER & GRAVER    
Hjemmeside: www.aadum-kirke.dk  

Ådum Menighedsråd

FMD Hans Laurids Pedersen, Odderupvej 5 9738 1728
N.FMD Jørn Jensen, Vejlevej 113 9737 6219
KASS Hanne Haahr, Stadionvej1a 9737 6070
KIRKEVÆRGE Jens Bjerregaard, Bavnegaardsvej 4 9737 6273
SEKRETÆR Karen Bang Sørensen, Søndertoften 21 9737 6131

Indre Mission i Ådum

FMD Jens Erik Larsen, Strømmesbølvej 36 9793 7620
KASS Anna Christiansen, Barslundvej 17 7534 3216
  Jonna Jensen, Vejlevej 113 9737 6219
  Pia Jensen, Gundesbølhedevej 1 4879 2535
Mødested Gundesbøl Missionshus, Vejlevej 89  

Luthersk Mission i Ådum

FMD Jørn Jensen, Vejlevej 113 9737 6219
KASS Harry R. Nielsen, Strømmesbølvej 34 9737 6409
SEKR Bodil Kronborg, Tøstrupvej 35 4027 5861

Aadum Hallen

Se bestyrelsen for Aadum Hallen her

Grundlagt: 1982Medlemstal: 400

Aadum Idræts- og Ungdomsforening

FMD Jytte Bjørslev, Odderupvej 5 9737 6637
2925 5599
KASS Bene Fanefjord,  
 SEKR. Lone Bech, Odderupvej 14 2498 3288
  Louise Brædder
Rosendalvej 6
 

Kontaktpersoner:

   Se oplysninger på Aadum I&Us side  

Aadum Sogns Lokalhistorisk forening

FMD Karen Bjerregaard  
KASS. Bente Jørgensen  
SEKR. Bodil Kronborg  
  Hans Fielsø  
  Else Skaarup  
  Lene Bjørslev  
  Dagmar Vestergaard  

Aadum Sogns Arkiv

Arkivet er åbent i lokaler på Hjemmet, Tøstrupvej 1A.

Hver onsdag kl. 14-16, dog lukket i skolernes ferie

FMD Jens Lindby Nielsen  
  Bente Jørgensen  
  Hans Fielsø  
arkivleder Dagmar Vestergaard