Foreninger

Ådum Borgerforening

FMD Kim Hedevang, Puglundvej 4
hedevang@bbsyd.dk
9737  6337
N.FMD Helle Bom, Plantagevej 3 6134  8455
KASS Anker Nielsen, Gråhedevej 1 9737  4113
SEKR. Charlotte Haulund, Bindesbølvej 21

charlotte.Haulund@gmail.com

2724 5354
Narcis Damian, Tøstrupvej 8 2298  5207
Brian B. Jensen, Vejlevej 79 4087 1569
Gitte Egholm Hansen, Bindesbølvej 23 2098  9886

Formål

Foreningens formål er at virke til sammenhold og trivsel inden for sognets rammer, samt at varetage sognets interesser udadtil. Foreningen er upolitisk og holder sig neutral ved politiske valg.

KONTINGENT: 100,- kr. pr. person, pensionister 50,- kr., hele husstanden 200,- kr.
MEDLEMSTAL: CA. 300
GRUNDLAGT 1946

Hjemmeside: www.aadum.com

Flagning ved indfaldsveje

Kontakt Lone Bech 97376362/24983288

Betaling 300,- ved bestilling.

Flagning foretages af 6.klasse og overskuddet går til Bornholmerturen

Ådum Købmand ApS

Daglig leder: Brian Pedersen,  81 75  67 66 9737 6012
Email 0500793@letkob.net
Åbningstider man-fre 07.00 – 19.00, tirsdag LUKKET
 lør 08.00 – 17.00
søn og helligdage 08.00 – 17.00
Bestyrelse  se under købmanden

Ådum Børneunivers

Ådum Skole er en kommunal folkeskole og har fra 0. til og med 6. klasse. I tilknytning til skolen er der etableret en fritidsordning og børnehavegruppe

Hjemmeside: www.aadum-skole.skoleintra.dk
Tøstrupvej 26, Kontor 9974 2521
Lærerværelset 9737 6192
Skoleleder Helle Grønkjær 9974 2521
Pedel Ernst Kviesgaard, Rosendalvej 3 9737 6378

Skolebestyrelsen

FMD Bjarne Jørgensen, Gråhedevej 9 9737 6026
N.FMD Dorthe Buhl, Tøstrupvej 46 2078 3090
ØVRIGE Britta Hougård, Rabækvej1 9737 6667
Dan Derek Nielsen, Odderupvej 4 2577 2312
Klaus Nielsen, Gundesbølhedevej 3 6062 0339
Berit Toft Christensen, Møgelmosevej 7 9737 6570
Thøger Hvirring Bom, Plantagevej 7525 8110

Fritidsordning og børnehavegruppe

ADRESSE Tøstrupvej 26 9974 2527
AFD.LEDER Susanne Johansen
ÅBNINGSTID: 06.30 – 16.45

Forældrebestyrelsen

FMD Morten Ersgaard 2064 8150
N.FMD Hanne Jensen 9737 3564
Janni Hansen 2092 9159
Monika Jasilione 4221 3855
Justina Kazenas 2586 6523

Støtteforening for Ådum Børneunivers

FMD Malene Nielsen
N.FMD Janni Danielsen
Janni Hansen 2092 9159
Lola

Dagplejeformidlingen

ADRESSE Dyrvigvej 9, 6920 Videbæk 9974 1331

Den selvejende Institution Ådum Dagligvarehandel

FMD Klaus Gammelgaard, Tøstrupvej 22  2728 5355
KASS Peder Olesen, Tøstrupvej 16 9737 6163
SEKR. Charlotte Pedersen, Teglværksvej 9 2743 2442
Tage Barslund Pedersen, Tøstrupvej 10 9737 6290
Niels Henrik Andreasen, Tøstrupvej 15 2434 9606

Aadum Nyt

Redaktør Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13 9737 6035

 

 

Udgives af Ådum Borgerforening
FORMÅL: Sogneblad med annoncering af foreningsaktiviteter.
Omdeles den 1. lørdag i hver måned sammen med reklamer til samtlige husstande i Ådum . Ca. 350 husstande. Udkom første gang i 1983.

Ådum Kirke

SOGNEPRÆST Hans Petur Kirkegaard, Bredgade 1,Hoven 9737 6008
KIRKETJENER & GRAVER
Hjemmeside: www.aadum-kirke.dk

Ådum Menighedsråd

FMD Hans Laurids Pedersen, Odderupvej 5 9738 1728
N.FMD Jørn Jensen, Vejlevej 113 9737 6219
KASS Hanne Haahr, Stadionvej1a 9737 6070
KIRKEVÆRGE Jens Bjerregaard, Bavnegaardsvej 4 9737 6273
SEKRETÆR Karen Bang Sørensen, Søndertoften 21 9737 6131

Indre Mission i Ådum

FMD Jens Erik Larsen, Strømmesbølvej 36 9793 7620
KASS Anna Christiansen, Barslundvej 17 7534 3216
Jonna Jensen, Vejlevej 113 9737 6219
Pia Jensen, Gundesbølhedevej 1 4879 2535
Mødested Gundesbøl Missionshus, Vejlevej 89

Luthersk Mission i Ådum

FMD Jørn Jensen, Vejlevej 113 9737 6219
KASS Harry R. Nielsen, Strømmesbølvej 34 9737 6409
SEKR Bodil Kronborg, Tøstrupvej 35 4027 5861

Ådum Hallen

FMD Kim Lange, Rosendalsvej 9
Mail: kimlange@bbsyd.dk
9737 6262
2141 0589
N.FMD Ole Madsen, Søndertoften 17
Mail: olemadsen56@gmail.com
9737 6398
KASS Elly Pedersen, Skodsbølvej 3
Mail:  skodsbol3@bbsyd.dk
9737 6298
2726 6298
SEKR Tage Pedersen, Tøstrupvej 10
Mail tbp@vestas.com
25550163
ØVRIGE Karen Bang, Søndertoften 21
Mail: kbang25@hotmail.com
9737 6131
6165 7597
ADRESSE: Tøstrupvej 26a, TLF.: 9737 6347

Medlemstal: 400

Grundlagt: 1982

Aadum Idræts- og Ungdomsforening

FMD Jytte Bjørslev, Odderupvej 5 9737 6637
2925 5599
KASS Bene Fanefjord,
 SEKR. Lone Bech, Odderupvej 14 97376362
24983288
Helle Andersen 9737 6727
2273 0795

Kontaktpersoner:

 Se oplysninger på Aadum I&Us side

 

Aadum Sogns Lokalhistorisk forening

FMD Karen Bjerregaard
KASS. Bente Jørgensen
SEKR. Bodil Kronborg
Hans Fielsø
Else Skaarup
Else Chemnitz
Dagmar Vestergaard

 

Aadum Sogns Arkiv

Arkivet er åbent i lokaler på Hjemmet, Tøstrupvej 1A.

Hver onsdag kl. 14-16, dog lukket i skolernes ferie

FMD Jens Lindby Nielsen
Bente Jørgensen
Hans Fielsø
arkivleder Dagmar Vestergaard