Ådum Guiden

Kære borgere i Ådum Sogn
Aadum guiden er udarbejdet af Ådum Borgerforening. Alle foreninger, firmaer m.m. i sognet er forsøgt medtaget.
For at gøre vejviseren så komplet som mulig, har vi suppleret de indkomne oplysninger med lokaltelefonbøgernes sider om Ådum.
Borgerforeningen vil gerne her, byde nye tilflyttere velkommen til sognet og håber at guiden, vil give et overblik over Ådum’s mange foreninger og virksomheder.
Aadum guiden opdateres årligt, og da den gerne skal være aktuel, bedes ændringer og tilføjelser meddelt til: Lone Bech, Tlf. 24 98 32 88 eller på mail lone-bech@live.dk.

Med venlig hilsen
Ådum Borgerforening

Peter Jensen, Formand

mobil 24 62 38 64