Ådum Børneunivers

Ådum Børneunivers består af en folkeskole 0.- 6. årgang og SFO med tilknyttet idrætsbørnehave.

Både navnet, visionen og målsætningen afspejler en fælles opfattelse, som rummer både skole, SFO, samt vuggestue og idrætsbørnehave.

Navnet Univers står for bevægelse og udvikling på et fundament:

• anerkendelse
• nærvær
• udvikling

På Ådum Børneunivers vil man sikre et højt fagligt niveau for både børn og personale og arbejder målrettet på at være på forkant med udviklingen.

På skolen organiseres eleverne i forskellige “klassekonstellationer”.

Nogle fag er for alle elever på én gang, eksempelvis bevægelsesfaget “Høj Puls” samt Fællessamling. I andre fag undervises 2 klasser sammen og i atter andre undervises klasserne årgangsvis. I de situationer, hvor to klasses undervises sammen, er der stadig tale om forholdsvis små klasser.

Hvert år justeres der på organiseringen ud fra pædagogikken samt elevtallet på de enkelte årgange.

Både legeplads, aktivitetsområde, multibane og udendørs fitnessbane er anlagt inden for de seneste år som et fælles sogneprojekt.

Læs nyheder fra skolen her

Skolen har desuden en hjemmeside som du kan følge her.

 

En ny legeplads/ aktivitetsområde og multibane er under planlægning og anlægges som et fælles sogneprojekt

Multibanen ligger bag skolen sammen med tarzanbane og bålhytte.

Hallen, sportsplad, tarzanbane og bålhytte ligger også sammen med skolen.

Udvidelsen og renoveringen af SFO og idrætsbørnehave blev taget i brug i foråret 2011.

Hjemmeside for Ådum Børneunivers

 

Markedsfoering_aadum_boerneunivers-thumbnail

 

 

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsen
FMD

Bjarne Jørgensen, Gråhedevej 9 tlf. 3063 8750
N.FMD

Dorthe Buhl, Tøstrupvej 46 tlf. 6168 3090
ØVRIGE

Britta Hougård,  tlf. 2128 4874
Berit Simonsen, tlf. 9737 6390
Morten Ersgaard, tlf. 2064 8150
Niels Henrik Andreasen tlf. 6133 9606
Torben L. Hansen  tlf. 4093 4652