Ådum Børneunivers

Ådum Børneunivers består af en folkeskole 0.- 6. årgang og SFO med tilknyttet idrætsbørnehave.

Både navnet, visionen og målsætningen afspejler en fælles opfattelse, som rummer både skole, SFO, samt vuggestue og idrætsbørnehave.

Navnet Univers står for bevægelse og udvikling på et fundament:

• anerkendelse
• nærvær
• udvikling

På Ådum Børneunivers vil man sikre et højt fagligt niveau for både børn og personale og arbejder målrettet på at være på forkant med udviklingen.

På skolen organiseres eleverne i forskellige “klassekonstellationer”.

Nogle fag er for alle elever på én gang, eksempelvis bevægelsesfaget “Høj Puls” samt Fællessamling. I andre fag undervises 2 klasser sammen og i atter andre undervises klasserne årgangsvis. I de situationer, hvor to klasses undervises sammen, er der stadig tale om forholdsvis små klasser.

Hvert år justeres der på organiseringen ud fra pædagogikken samt elevtallet på de enkelte årgange.

Både legeplads, aktivitetsområde, multibane og udendørs fitnessbane er anlagt inden for de seneste år som et fælles sogneprojekt.

Læs nyheder fra skolen her

Se filmen om Ådum Børneunivers

 

En ny legeplads/ aktivitetsområde og multibane er under planlægning og anlægges som et fælles sogneprojekt

Multibanen ligger bag skolen sammen med tarzanbane og bålhytte.

Hallen, sportsplad, tarzanbane og bålhytte ligger også sammen med skolen.

Udvidelsen og renoveringen af SFO og idrætsbørnehave blev taget i brug i foråret 2011.

Følg os på Facebook

 

Markedsfoering_aadum_boerneunivers-thumbnail

 

 

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsen

Formand:

Torben Lund tlf. 4093 4652

Næstformand:

Niels Henrik Andreasen tlf. 6133 9606

Forældrerepræsentanter:

Lars Simonsen, tlf. 2077 7795
Morten Ersgaard, tlf. 2064 8150
Bente Toft tlf. 2296 0405
Rienk Benedictus tlf. 2892 0561

Monika Jasilione tlf. 4221 3855