Ådum Børneunivers

Ådum Børneunivers består af en folkeskole 0.- 6. årgang og SFO med tilknyttet idrætsbørnehave.

Både navnet, visionen og målsætningen afspejler en fælles opfattelse, som rummer både skole, SFO, samt vuggestue og idrætsbørnehave.

Navnet Univers står for bevægelse og udvikling på et fundament:

• anerkendelse
• nærvær
• udvikling

På Ådum Børneunivers vil man sikre et højt fagligt niveau for både børn og personale og arbejder målrettet på at være på forkant med udviklingen.

På skolen organiseres eleverne i forskellige “klassekonstellationer”.

Nogle fag er for alle elever på én gang, eksempelvis bevægelsesfaget “Høj Puls” samt Fællessamling. I andre fag undervises 2 klasser sammen og i atter andre undervises klasserne årgangsvis. I de situationer, hvor to klasses undervises sammen, er der stadig tale om forholdsvis små klasser.

Hvert år justeres der på organiseringen ud fra pædagogikken samt elevtallet på de enkelte årgange.

Både legeplads, aktivitetsområde, multibane og udendørs fitnessbane er anlagt inden for de seneste år som et fælles sogneprojekt.

Læs nyheder fra skolen her

Se filmen om Ådum Børneunivers

En legeplads/ aktivitetsområde og multibane, samt en fitnessbane er anlagt som fælles sogneprojekter.

Multibanen ligger bag skolen sammen med tarzanbane og bålhytte.

Hallen, sportsplads, tarzanbane og bålhytte ligger også sammen med skolen.

Udvidelsen og renoveringen af SFO og idrætsbørnehave blev taget i brug i foråret 2011.

Følg os på Facebook

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens medlemmer ses her