Flagning ved indfaldsveje

Ønsker du flagning ved indfaldsvejene til Ådum, så kontakt Lone Bech enten ring på 97376362,  mail lone-bech@live.dk eller sms 24983288.

Det koster 300,- kr og varetages af 6. kl. på Ådum skole, som får 200,- til deres Bornholmertur.