Ådum Naturstier

Velkommen til ÅDUM NATURSTIER

Naturstierne ved Ådum er etableret af Ådum Borgerforening med støtte fra lokale lodseje- re, på hvis jorder og markveje stierne er anlagt.

De afmærkede ruter starter ved Kælkebakken lige før Odderupvej nr. 5. Man kan dog starte på sin tur hvor som helst. Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser.

God tur.

Vis Ådum Naturstier på et større kort

GRØN RUTE: 2,21 km

➀ Erik Plauborgs sø og Kælkebakke. Der er opstillet bord med bænke og affaldsstativ. Ruten går langs Bindesbøl bæk gennem et smukt engområde med vilde planter og dyr til Rosendalvej 1.

Herfra fortsætter ruten langs et læhegn op mod kirkebyen forbi Bollerup Jensens Sæbe- fabrik (det tidligere andelsmejeri). Ruten fortsætter ad stien bag Ådum kirke, som er fra 1200-tallet. Ved våbenhuset står en af de ganske få runestene, der findes i Vestjylland.

➁ Den gamle Købmandsgård, Tøstrupvej 3, var købmandshandel fra 1866-1989, hvor- efter butikken flyttede til sin nuværende placering midt i byen.

MØRKERØD RUTE: 2 km

➂ Lille Mølle, Rosendalvej 4. Her var en “skvat- mølle” i 16-1700-tallet og der ses endnu rester af kanalanlægget i landskabet. Der er etableret et besøgssted med kaffestue.

Mølledammen er udgravet og der er anlagt naturstier og shelters. Se særskilte folder.

BLÅ RUTE: 4,84 km

➃ Bag “Granly”, Rosendalvej 3, går ruten ad en markvej. En sti fører gennem et krat til bæk- ken, hvor der er genetableret en overgang. Ruten går videre forbi Bindesbølvej 32, 27 og 25 (Snappenborg).

➄ Lundsbygaard, Strømmesbølvej 28, var pri- vat gårdmejeri før der i 1888 blev oprettet andelsmejeri i Ådum. Nord for gården ligger kulgravene (Gul rute).

➅ Nederby, Gråhedevej 2, er en gammel slægtsgård, hvor Nederby-slægten har boet siden midten af 1700-tallet. Gården blev købt fri fra Ribe Domkirke i 1795.

➆ Den gamle Præstegård, Gråhedevej 4, var præstegård indtil den nye præstebolig blev bygget i 1924 på Strømmesbølvej. Ruten går videre ad en markvej forbi Grøn Sports område med shelters og bålplads til Skodsbølvej.

➇ Hedevang, Skodsbølvej 5. Herfra går en trampesti langs læhegn og marker forbi to af Ådums mange gravhøje, Sortehøj og Hvilehøj.

Herefter går ruten til Tøstrupvej ad privat grusvej forbi nr. 30 og 28.

GUL RUTE: 1,72 km

➈ Kulgravene. Her er indrettet P-plads for bilister og der er opstillet bord med bænke, hvor man er velkommen til at nyde sin med- bragte mad.

Kulgravene opstod ved brunkulsgravning i 1950’erne. Det er nu et meget naturskønt område med dybe søer og et flot kuperet terræn med varieret beplantning.

På grund af fare for jordskred og af hensyn til egen sikkerhed bør man holde sig til de afmærkede ruter.

RØD RUTE: 1,17 km

➉ Hans Vestergaards sø er anlagt i 1997. Det er et smukt område med marker med græs- sende får og beplantning. Stien går i udkan- ten af området langs med Bindesbøl bæk og fører til Odderupvej ved kælkebakken.


PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Du er gæst på lodsejernes private ejendomme og det henstilles at:

  • Du tager hensyn til privatlivets fred.
  • Du medtager evt. affald.
  • Hunde altid føres i snor.
  • Efterladenskaber fra medbragte dyr ikke efterlades på stierne.

Al færdsel på stierne er på eget ansvar.

Ruterne er en blanding af trampestier, mark- og grusveje samt landeveje. Årstiden, planter- nes vækst samt landmandens markarbejde o.lign. kan nogle steder påvirke passagen. Man kan færdes ad stierne til fods og delvis på cykel. Ruterne kan med fordel benyttes sammen med de allerede etablerede cykel- ruter i området. Ridning er tilladt på enkelte strækninger, se lokal afmærkning.

Ådum naturstier er støttet af Egvad Kommune og Tips- og lottomidler til friluftslivet.

Se brochuren for Ådum Naturstier