Bestyrelse og kontaktpersoner

Bestyrelsen

Formand Jytte Bjørslev Odderupvej 5 97 37 66 37 29 25 55 99 jytte@bjoerslev.dk
Kasserer Bente Fanefjord Elbakken 9, Karup   40 89 67 34 kasserer.aadumiu@aadum.com
Sekretær Lone Bech Odderupvej 14   24 98 32 88 lone-bech@live.dk
  Louise Brædder Rosendalvej 6      

Kontaktpersoner

Badminton Erik Pontoppidan Rosendalvej 7 97 37 63 08 20 28 63 08 tiep@mail.dk
Basket Jytte Bjørslev Odderupvej 5 97 37 66 37 29 25 55 99 jytte@bjoerslev.dk
Fodbold Connie Chopart Tørstupvej 28 97 37 63 06 51 28 38 06 aadummurerforretning@live.dk
  Benny Knak Stadionvej 10 97 37 63 96 31 19 90 58 tenna@bjoerslev.dk
Gymnastik Harald Olesen Ølgodvej 4     20 76 52 07 hmo@sdr-gaard.com 
Spinning Torben Pedersen Søndertoften 1   30 56 32 61 ktsp1991@gmail.com
Petanque Karen Bang Søndertoften 17 97 37 61 31  61 65 75 97 kbang25@hotmail.com
Tennis Jytte Bjørslev Odderupvej 5 97 37 66 37 29 25 55 99 jytte@bjoerslev.dk
Ungegruppen Jytte Bjørslev Odderupvej 5 97 37 66 37   29 25 55 99 jytte@bjoerslev.dk
Volley Inga & Torben Lund Møgelmosevej 4 22 77 66 87 40 93 46 52 torben@mogelmose.net
Ældreidræt Tove Andersen Strømmesbølsvej 14 97 37 61 11   toveandersen@gmail.com