Badminton

Formål:

Badminton i Aadum I & U er både på motions- og turneringsplan.
Til badminton for børn/unge skal udvalget sørge for, at der hver gang er mindst 2 instruktører til stede, for at vejlede og hjælpe, så de bevarer lysten til at spille.
Unge under 14 år må ikke spille badminton alene på motionsaftener, der skal være mindst en voksen tilstede.
Der spilles badminton fra september til april.
Det er formandens arbejde at fordele de forskellige opgaver, som skal laves i udvalget.

Formand Erik Pontoppidan 20 28 63 08