Kontakt

Formand:
Niels Stokbæk, Bindesbølvej 19
Mobil 29696066
E-Mail ns@kvist.com

Næstformand:
Tage Barslund Pedersen, Tøstrupvej 10
Mobil 25550163
E-mail tbp@vestas.com

Kasserer:
Margit Plauborg, Tøstrupvej 3
Mobil 51703438
E-mail plauborg@post1.dknet.dk

Sekretær:
Hannah Bækgård
Mobil 20664721
E-mail Rosendam@mail.tele.dk

Øvrige:
Kim Hedevang, Puglundvej 4
Mobil 61746396
E-mail hedevang@bbsyd.dk