Initiativpris

Ådum hallens initiativpris

Uddeles hvert år til en mand eller kvinde, ung eller gammel, som har udført et uegennyttigt arbejde for Hallen enten ved at værne om dens ydre og indre vedligeholdelse og orden eller også har været et inspirerende eksempel for det idrætslige liv og virke.

Med udvælgelsen følger et KRUS med inskriptionen: AADUM HALLENS INITIATIVPRIS, og modtageren skal indridse sit navn på kruset ved aflevering efter et års forløb, men får i stedet et mindre bevis for erhvervelsen af initiativprisen.

Til indkøb at dette bevis vedlægges en bankbog Tarm bank, konto nr. 7039065, hvis årlige rente bruges til hjælp af indkøb af et sådant bevis.

Proceduren for udvælgelse af emner til prisen og administration af nævnte bankbog bestemmes af den til enhver tid siddende halbestyrelse.

Initiativprisen kan tildeles samme person mere end een gang.

Skodsvad, den 13-11-1982, skænket af Hilda og Svend Grønborg

 Oversigt over modtagere af  Ådum Hallens initiativpris

1983:             Villy Christensen

1984              Villy Hansen

1985              Eigil Stokholm

1986              Hans Spangsberg

1987              Ruth Nederby

1988              Margit Plaugborg

1989              Folmer Hansen

1990              Karen Bang

1991              Jens Klynge

1992              Dagmar Vestergaard

1993              Jytte Bjørslev

1994              Fritze Andersen

1995              Jørn Kristiansen

1996              Michael Jørgensen

1997              Adda Klynge

1998              Niels Hansen

1999              Tage Sørensen

2000              Kristian Bjørslev

2001              Svend Sølvsten

2002              Lars Pedersen

2003              Hannah Bækgård

2004              Aase Hedevang

2005              Lisbeth Moeskjær & Karl Hansen

2006              Ole Madsen

2007              Tove Christensen

2008              Carl Evald Pedersen

2009              Birgit Vestergård

2010              Thomas Andersen

2011               Hans Nygaard

2012               Bodil Kronborg

2013               Anders Jensen

2014              Erik Pontoppidan

2015               Sarah Pontoppidan

2016               Benny Knak

2017               Alex (Mihai Alexandru Tutunari)

2018               Knud Erik Birkmose

2019               Kim Hedevang

2020               Lene Bjørslev

2021               Karen Bang

2022               Tage Barslund Pedersen

2024               Elly Pedersen