Udlejning

Udlejning af klublokale, hal og hallens cafeteria mm.

 

Klublokale

  • kan på hverdage indtil kl. 18.00 lejes til børnefødselsdag for de børn der går i Ådum Børneunivers
  • kan lejes til mødelignende aktiviteter
  • kaffe/the, drikkevarer m.m. må medbringes
  • skal afleveres i samme stand som det modtages d.v.s. gulvet skal fejres og der skal være ryddet op

 

Hallens cafeteria

  • kan lejes til mødelignende aktiviteter
  • kaffe/the og andre drikkevarer skal købes og laves der

 

Hallen

  • ved leje til sportslige aktiviteter følger cafeteria med vederlagsfrit
  • kan lejes til fester og lignende i situationer, hvor det ikke er muligt at benytte forsamlingshuset f.eks. antal af deltagere.
  • kan ikke lejes til ungdomsfester eller lignende.

 

Priser

Klublokale:      500,- kr. for halv dag,

1.000,- kr. for en hel dag –

200,- kr. aftenmøde (2 timer)

 

Hallens cafeteria:  200,- kr. aftenmøde (2 timer)

Hallen:  500,- kr./time

 

Henvendelse om leje skal ske til:

Margit Plauborg

mobil 5170 3438
e-mail: plauborg@post1.dknet.dk