Fælles generalforsamlinger 20. marts 2024

Onsdag den 20. marts 2024 i Ådum Forsamlingshus

 • Kl.17.00 Generalforsamling Aadum I&U
 • Kl.18.00 Spisning
 • Kl.19.00 Generalfor: Ådum Forsamlingshus
 • Støttefor. Ådum Forsamlingshus
 • Vindmøllefonden
 • Kl. 20.00 Generalfor: Ådum Borgerforening

Det er mulig at deltage i den enkelte generalforsamling uden at have deltaget i spisningen.

Vi håber rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften og deltage i debatten, også selv om man ikke er medlem af alle foreningerne.

Tilmelding til fællesspisningen senest torsdag den 13.Marts til Mette Højlund mette_hoejlund@bbsyd.dk eller tlf. 41 15 51 23

Venlig Hilsen

Bestyrelserne for :

 • Aadum I&U
 • Ådum Forsamlingshus
 • Støtteforeningen Ådum Forsamlingshus
 • Vindmøllefonden
 • Ådum Borgerforening

Eventuelle forslag skal være formændene i hænde senest den 6. marts