Aadum Købmand aps. onsdag den 18. marts 2020

Kl 19.30 i Ådum Forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af indkomne forslag
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i henhold til det godkendte regnskab
6. Valg til bestyrelsen
På valg er: Øjvind Christensen (modtager ikke genvalg)
Christina Jørgensen (modtager genvalg)
Bjarne Bundgaard (modtager genvalg)
7. Valg af første og anden suppleant
8. Valg af revisor 9. Eventuelt Bestyrelsen er vært ved kaffebord.

Af hensyn til køkkenet bliver vi nødt til at have tilmelding til dette arrangement. Det kan ske i butikken eller på mail til bKl 19.30 i Ådum Forsamlingshusutikken 0500793@letkob.com inden d. 16. Marts 2020

Med venlig hilsen Bestyrelsen Ved spørgsmål eller lignende henvendelse til formanden på BB@panelbyg.dk