Generalforsamling Ådum Forsamlingshus den 21. marts

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Ådum Forsamlingshus tirsdag den 21. marts

1.   Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse, samt fastlæggelse af medlemsindskud.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:    Tove Christensen, Tove Andersen og Aase Hedevang.
5. Valg af revisor og suppleanter
På valg er: Erik Plauborg.
6. Indkomne forslag          
7. Eventuelt

Støtteforening for Ådum Forsamlingshus

Afholder ordinær generalforsamling umiddelbart efter generalforsamling i Ådum Forsamlingshus.

Dagsorden som i Ådum Forsamlingshus.

På valg er Harald Olesen (modtager ikke genvalg)

Valg af Revisor :Erik Plauborg   

Venlig Hilsen Bestyrelsen