Fælles Generalforsamling

Onsdag den 21. marts 2023 i Ådum Forsamlingshus

Kl.17.00 Generalforsamling Aadum I&U

Kl.18.00 Spisning

Kl.19.00 Generalforsamling: Ådum Forsamlingshus og Støtteforeningen Ådum Forsamlingshus, samt Vindmøllefonden

Kl. 20.00 Generalfor: Ådum Borgerforening

Det er mulig at deltage i den enkelte generalforsamling uden at have deltaget i spisningen.

Vi håber rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften og deltage i debatten, også selv om man ikke er medlem af alle foreningerne.

Tilmelding til fællesspisningen senest torsdag den 13. marts til Mette Højlund på mette_hoejlund@bbsyd.dk eller tlf. 41 15 51 23

Venlig Hilsen
Bestyrelserne for:

Aadum I&U
Ådum Forsamlingshus
Støtteforeningen Ådum Forsamlingshus
Vindmøllefonden
Ådum Borgerforening
Eventuelle forslag skal være formændene i hænde senest den 6. marts