Generalforsamling i Aadum I&U 2024

Den 20. marts kl. 17.00 i Aadum Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægterne

1.  Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Regnskab 2023

4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 10. marts 2024

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

På valg er:                         

  • Kasserer Bente Fanefjord
    • Suppleant Louise Brædder
    • Suppleant Annie Enemark

6. valg af revisor

  • på valg revisor 2 år:
    • Louise Bjørslev

7. Beretninger fra de eksisterende udvalg i regnskabsåret

8. Uddeling af Lederprisen 2024

9. Eventuelt

Husk at tilmelde jer spisningen, se fællesannoncen, vi glæder os til en god debat.

Mvh. Aadum Idræts- og Ungdomsforening.