Den selvejende Institution AADUM DAGLIGVAREHANDEL

Afholder ordinær generalforsamling, onsdag den 18. marts 2020 kl.19,00 i Ådum Forsamlingshus.

Generalforsamlingen afholdes forud for generalforsamlingen i Ådum Købmand Aps.

Dagsorden:
1. Beretning
2. Revideret regnskab til godkendelse
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
Birgit Hansen (modtager ikke genvalg)
Tage Barslund Pedersen (modtager genvalg)
4. Valg af revisor og suppleanter
På valg er:
Torben Lund Hansen
Conni Kviesgaard
5. Eventuelt