Ådum Forsamlingshus 20. marts kl. 19

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Ådum Forsamlingshus

i Ådum Forsamlingshus den 20 Marts 2024 kl.19.00

Dagsorden :

1.Valg af Dirigent 2 .Formandens beretning

3.Revideret regnskab til godkendelse og fastlæggelse af medlemsindskud

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er :Mette Højlund, Conni Kviesgaard,

Karsten Bach, Jørn Kristiansen

Suppleanter: Øjvind Christensen

5.Valg af revisor:Kim Lange

Valg af suplleant :Jens Chr Pedersen

6. Indkomne forslag

7. Eventuel

Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling

umiddelbart efter generalforsamling i Ådum Forsamlingshus.

Dagsorden som i Ådum Forsamlingshus.

På valg er :

Valg af revisor og suppleanter

Venlig Hilsen bestyrelsen