Fælles Generalforsamling tirsdag d. 21. marts kl. 17-ca 21.30

i Ådum Forsamlingshus

 Kl.17.00  Generalforsamling Aadum I&U

 Kl.18.00  Spisning

 Kl.19.00 – 20.00
Generalforsamling – Ådum Forsamlingshus
Generalforsamling – Forsamlingshus
Generalforsamling – Vindmøllefonden

 Kl. 20.00 Generalforsamling Ådum Borgerforening

Det er mulig at deltage i den enkelte generalforsamling uden at have deltaget i spisningen.

Vi håber rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften og deltage i debatten, også selv om man ikke er medlem af alle foreningerne.

Tilmelding til fællesspisningen senest den 13. marts til Mette Højlund mette_hoejlund@bbsyd.dk  eller tlf. 41 15 51 23

Venlig Hilsen

Bestyrelserne for : 

Aadum I&U, Ådum Forsamlingshus, Støtteforeningen Ådum Forsamlingshus, Vindmøllefonden samt       Ådum Borgerforening

Eventuelle forslag skal være formændene i hænde senest den 6. marts 2023