Generalforsamling ved Ådum Letkøb.

Den 23. marts 2022 blev der afholdt generalforsamling for Den selvejende institution Ådum Dagligvarehandel og Ådum Købmand APS.

Omkring 40 Ådumborgere var mødt op for at høre hvordan deres lokale butik Ådum Letkøb havde klaret sig det sidste år.

Den selvejende institution Ådum Dagligvarehandel

Formand for Den selvejende institution Ådum Dagligvarehandel Niels Henrik Andreasen startede med at aflægge beretning om året der er gået.

Det har været et stille år, uden de store udfordringer i butikken. Niels Henrik takkede for et godt samarbejde med APS-bestyrelsen og de frivillige hjælpere butikken. Alle er gode til at hjælpe hinanden, så de ting der opstår bliver løst hurtigt. Også en tak til fondene i Ådum for at sponsorere penge til nyindkøb osv.

Monica Olesen og Tage Barslund var på valg – Monica ønskede ikke at blive genvalgt. Ind i bestyrelsen trådte Marianne Friis. Tage Barslund blev genvalgt.

Købmandens APS

Herefter var det Købmandens APS der overtog generalforsamlingen. Formand Bjarne Bundgaard aflagde beretning.

Den største beslutning der er blevet taget i 2021 er at butikken har ansat Marianne Kristensen som købmand i Ådum.  Den største – og den bedste beslutning. Marianne har formået at få butikken på ret køl, og vi går ind i 2022 med et fint overskud, takket være hendes overblik og flair for at servicere kunderne. I butikken har hun hjælp af nogle fantastiske ansatte, der også gør alt for at tingene fungerer og kunderne får den bedste indkøbsoplevelse.

Der var stor tak til Den selvejende institution for at godt samarbejde, både i forhold til arrangementer og de 2 årlige arbejdslørdage i butikken. Også tak til de frivillige og fondene i Ådum.

Også en stor tak til butikkens kunder – uden dem ingen butik. Vil du have en butik i morgen – så brug den i dag opfordrede formanden.

Bjarne Bundgaard, Bent Lund og Christina Jørgensen var på valg. Bjarne Bundgaard ønskede ikke genvalg. Ind i bestyrelsen kom Jeppe Jessen, Bent Lund og Christina Jørgensen blev genvalgt.

Tina Pontoppidan takkede Bjarne Bundgaard for sit store arbejde i bestyrelsen.

Købmandens tak

Købmand Marianne Kristensen havde et kort indlæg hvor hun fortalte lidt om hverdagen, og de fremtidige aktiviteter i butikken. Der har netop være en kundeundersøgelse, hvilket mange af de faste kunder havde valgt at deltage i. Der var kommet mange konstruktive erkendelser retur. Flere af tiltagene er allerede blevet sat i værk. Butikken har 8-års fødselsdag den 8, april – her er der planlagt flere ting. Marianne takker også sine trofaste ansatte, de frivillige og bestyrelserne som alle tager del i bidrage til at det hele kører, og går op i en højere enhed.

Købmanden var vært ved kaffen.