Aadum Husholdningsforening afholder generalforsamling 21. april

NYT fra Ådum Husholdningsforening:

Ådum Husholdningsforening holder generalforsamling 21/4 klokken 18 i Ådum Forsamlingshus.

Ådum Husholdningsforening har ca. 80 medlemmer og mellem 30 og 40 personer plejer at komme til generalforsamlingen.

MEN I ÅR SKER DER NOGET HELT NYT

En gruppe kvinder under ledelse af Tina Pontoppidan tilbyder at danne et udvalg under Husholdningsforeningen – en søstergruppe, der vil lave arrangementer rettet mod yngre medlemmer, samt danne et netværk for den yngre generation af kvinder i sognet uanset nationalitet.

Der er allerede nu givet tilsagn fra omkring 40 yngre damer om, at de vil være medlemmer, og omkring 30 af de nye medlemmer vil komme til Husholdningsforeningens generalforsamling.

Aktiviteterne de nye medlemmer kan glæde sig til kan være: foredrag, temaaftener, virksomhedsbesøg, damefrokost og meget andet.

Bestående medlemmer kan selvfølgelig også deltage i de nye og spændende arrangementer.

Bestyrelsen for Ådum Husholdningsforening glæder sig til en generalforsamling, hvor der kan komme mellem 60 og 70 deltagere.

Tilmelding er nødvendig.

Til Tina Pontoppidan 61 35 87 63 og Tove Christensen 23 24 02 11.