Effekter til Loppemarked/genbrug

Da vi ikke længere afholder loppemarked i Aadum, har vi i stedet lavet en aftale med
Standind i Skjern.

Så har du/I nogle effekter som kan sælges der, vil vi opfordre jer til at henvende jer til:

Brian Steensgaard tlf. 24 62 68 47 eller aflevere det på Odderupvej 5.
Venlig hilsen Aadum I & U