Den selvejende Institution AADUM DAGLIGVAREHANDEL

Afholder ordinær generalforsamling, onsdag den 23. marts 2022 kl.19,00 i Ådum Forsamlingshus.

Generalforsamlingen afholdes forud for generalforsamlingen i Ådum Købmand Aps.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning.
 3. Revideret regnskab til godkendelse.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er:
  Monika Olesen (modtager ikke genvalg)
  Tage Barslund (modtager genvalg)
 5. suppleant. Jørn Kristiansen
 6. suppleant. Kim Hedevang
 7. Valg af revisor og suppleanter.
  På valg er:
  Torben Lund Hansen
  Hans Laurids Pedersen
  Suppleant. Niels Hansen
 8. Eventuelt