Kære kvinder/ damer i Ådum by og sogn

Jeg har længe puslet med en tanke 😊 – en tanke om at etablere et ”kvinde netværk” i Ådum og nu har muligheden vist sig.

Vi har en fantastisk Husholdningsforening der er driftssikker og velkørende. De har en fast medlemsskare af modne kvinder- og mænd der bakker trofast op om de arrangementer der bliver sat i søen. Men de efterlyser yngre medlemmer til at blive en opdateret udgave af den velkendte Husholdningsforening – hvis navn der måske afholder nogen fra at møde op til aktiviteterne. 

Ådum mangler et netværk for yngre og midaldrende kvinder.

Det vi mangler her i Ådum er en samlingsplatform for den yngre generation af kvinder i Ådum sogn. Netværket mellem kvinderne i sognet skal styrkes uanset alder og nationalitet.

Vi mangler noget der binder os sammen, og alle har brug for en friaften – hvor man derefter kan komme hjem med fornyet energi, gode oplevelser, snak og grin. Følelsen af at være en del af noget – samhørighed – det har vi alle brug i en travl hverdag.

Ådums kvinde forum skal være krydret med en masse forskellige tiltag, som skal spænde bredt for at udvide alles horisont. Det kunne være:   

 • Foredrag
 • Virksomhedsbesøg
 • Udflugter
 • Charity/velgørenhed
 • Damefrokost/ Ladies Night Out
 • Musik/ Koncert
 • Ginsmagning/Vinsmagning
 • Internt loppemarked
 • Kreative indslag
 • Aktive arrangementer
 • Biograftur
 • Wellness arrangement
 • Fremvisning af tøj, smykker, make up osv
 • Temaaftener
 • Kulinariske arrangementer.
 • (Gode ideer modtages gerne)

Det vigtigste er tiden til samtale/samvær – og tiden til at lære hinanden bedre at kende og netværke.

Vores lokale Husholdningsforening er meget med på ideen, og hvis der er opbakning til projektet – bliver vi en ”forening i foreningen”, altså en lillesøster til den velkendte Husholdningsforening.

Men for at det kan blive en realitet, SKAL det vedtages på Husholdningsforeningens generalforsamling.

Derfor kvinder/ damer i Ådum by og sogn – kom og giv Jeres mening til kende – vi har brug for Jeres opbakning.

For at kunne stemme til valget, skal man købe medlemskort til Husholdningsforeningen på 50,-. Medlemskortet gælder herefter til den ny forening der dannes. Så det er win win… 😊

Mød op i Forsamlingshuset 

Torsdag d 21 april 2022 kl. 18.00

På aftenen er der gratis fællesspisning, generalforsamling, amerikansk lotteri – og plads til samvær og snak.

Man skal ikke være bekymret for at blive valgt ind i noget, de to pladser vi får i Husholdningsforeningens bestyrelse er besat. Så kombardo…..

For at det her skal lykkes er det vigtigt at I sørger for at få nabokonen, veninden osv. med, jo flere desto bedre.

Jeg glæder mig til at se Jer 😊

 Hilsen Tina Pontoppidan

Tilmelding pga spisningen, senest d 14. april 2022

Kontakt

Tina Pontoppidan, tlf. 61 35 87 63  eller Tove Christensen, tlf. 23 24 02 11