Generalforsamling – Ådum Borgerforening 9. marts 2022

Ordinær generalforsamling afholdes den 9. marts 2022 kl. 20:00 i Ådum Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sumpplanter:
 • Formand Peter Jensen (på valg for 1 år)
 • Næstformand Michael Enemark (på valg for 2 år)
 • Kassere Anker Danielsen (på valg for 2 år)
 • Sekretær Irene Bundgaard (på valg for 1 år)
 • Bestyrelsesmedlem Iryna Aarup Bjerregård (på valg for 2 år)
 • Suppleant Louise Brædder (modtager ikke genvalg)
 • Revisor Jørn Kristiansen (på valg)
 • Revisor Knud Johst (på valg
 • Revisor suppleant Hans Laurids Pedersen (på valg)
 • Eventuelt