Udgåede gravsten

På Ådum Kirkegård står der mere end 250 gravsten fra nedlagte grave.

Disse sten kan vi ikke fortsat opbevare, da de efterhånden dækker et større område af kirkegården. Ligeledes er der krav om, at alle sten skal sikres, og det er en dyr omgang.

Pårørende til afdøde familiemedlemmer har nu mulighed for at afhente gravsten inden 1. okt.

Efter denne dato vil uafhentede gravsten blive bortskaffet.

Nærmere aftale om afhentning kan rettes til

Graver, Helle Bom på telefon nr. 2938 4076

Museet har kigget på gravstenene og peget på ca. 30 gravsten, som er bevaringsværdige. Kriterierne er alder, særpræg, historie, m.m. Disse vil blive bevaret.

Der vil blive lavet en mappe med billeder af disse sten, og den vil ligge i våbenhuset under denne proces.

Alle gamle gravsten er blevet fotograferet, og man kan finde billeder af disse sten på nettet via linket:       https://xurl.dk/Btsf6

Aktive gravsten, mere end 10 år gamle, kan findes på dette link:                                                                                                                                                                     www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Aadum.php

Disse link vil blive sat op i glasskabet ved kirkegårdsindgangen.

Aadum Sogns Arkiv er også blevet kontaktet.

Med venlig hilsen
Ådum Menighedsråd.