Bo Gimm indsat i tre kirker

Søndagens gudstjenester i Tarm, Ådum og Hoven kirker var anderledes end ellers, når en ny præst bliver indsat. At fællessangen manglede, fremgik allerede ved synet af de tomme nummertavler på væggen.

Organist Monica Zaharia var klar med både præ- og postludium, og musik i forbindelse med selve indsættelsen.

Provstens indsættelsestale

Provst Poul Ivan Madsen holdt indsættelsestalen, som blev indledt med et par ord om tavlen på væggen med navnene på de mange tidligere præster. ’De har været tjenere for det levende Guds ord. Du føjes til listen, og når du forkynder Guds ord, må du stole på dets virkekraft, og at det vil også bære dig.’ Til menigheden understregede provsten, hvor vigtigt det er, at præsten bliver mødt med tillid og respekt. ’Det er vigtigt, at I kommer til gudstjenesten, så præsten mærker, at I skønner på ham.’ 

Brevet fra biskoppen

Ansættelsesbrevet fra biskop over Ribe stift Elof Vestergaard blev herefter læst op og overrakt, efterfulgt af orgelmusik og en stund til eftertanke.  

Den første prædiken

Bo Gimm takkede for ansættelsen, inden han holdt sin første prædiken i Ådum kirke over teksten om de vise mænd fra Østerland. ’Vi kender beretningen så godt, om ikke andet så fra Grundtvigs salme

’Dejlig er den himmel blå’. Om stjernen udtrykkes det, at ’Vi har og en ledestjerne ’. Det er den stjerne, der er ’Det levende Ord’, og det skaber nyt liv og giver anerkendelse, kærlighed og tilgivelse.  Højtideligheden sluttede med Fadervor og velsignelsen.

Præstefamilien bor i Hoven præstegård

 Bo Gimm er sammen med sin kone Hanne og deres yngste datter, Camilla,

flyttet ind i præstegården i Hoven. To ældre sønner og en datter er under uddannelse andetsteds.

I Ådum bydes den nye præst og familie velkommen!