Velkommen til sognepræst Bo Gimm

Der afholdes officiel indsættelse for sognepræst Bo Gimm søndag den 3. januar 2021 i følgende kirker:

  • Tarm Kirke kl. 09:00
    • Plads til 50 personer i kirken + 50 personer i kirkehuset
  • Ådum Kirke kl. 10:30
    • Plads til 45 personer*
  • Hoven Kirke kl. 14:00
    • Plads til 50 personer*

(*Pladserne i Ådum og Hoven er forbeholdt borgerne i de to sogne)

Provst Poul Ivan Madsen, Skjern Provsti, er ansvarlig for den officielle indsættelse. Han har et  kollats (overdragelsesbrev) med fra biskoppen og leder den første del af andagten.

Sognepræst Bo Gimm holder derefter en kort andagt. Det hele varer ca. 30 minutter uden salmesang.

Vi må desværre udsætte festgudstjeneste og reception, men er glade for, at vi kan indsætte Bo Gimm i Tarm Pastorat.

På vegne af Hoven og Ådum Menighedsråd

Annette Vinther Mikkelsen og Berit Toft Christensen