Krybbespil og ny præst i Ådum kirke

Julemåneden har været præget af de forholdsregler, som har været retningsgivende i årets løb. Det var en god oplevelse kort før juleferien, at 0. klasse og de større børn fra børnehaven, kunne være med i kirken en formiddag og opleve krybbespillet, som under forskellige former plejer at blive spillet i kirken.

I år var det personale fra Tarm pastorat, som gav børnene den gode oplevelse.

Præsten Peder-Henning Søderstjerna, organist Hans Gundesen og kirkesanger Lisbeth Bjerre gengav juleevangeliet for børnene med både optræden, fortælling og julesang og musik.

De cirka tyve børn, som var der, fulgte godt med og var optaget af, hvad de så og hørte.

Julegudstjenesten måtte aflyses

Ådum menighedsråd og kirkens personale ønskede og forberedte at gennemføre julegudstjenesten, selv om det måtte ske med de særlige forholdsregler.

Der blev gjort klar i Aadumhallen, hvor pladsen var til, at afstandsreglerne kunne overholdes. Kirketjener Helle Bom og øvrigt personale var i gang. Der blev pyntet op med juletræer med lys. I midten ud for indgangen stod skolens juletræ med pynt, som eleverne havde klippet og lavet.

Poul Christian Tulinius, der vikarierer som præst, var med i planlægningen i forhold til reglerne. Han var meget begejstret for den kirkelige udsmykning, og tog billeder, som straks sendtes til biskoppen for at vise de flotte kulisser til juleaften. Oven på denne begejstring kom det så som en stor skuffelse, at den endelige beslutning om aflysning lød den 24. december kl. 00.52.

Tulinius skrev: ’Det er en ærgerlig afslutning på det arbejde, der er blevet lagt i at indrette hallerne i Hoven og i Ådum. Jeg vil altid mindes dette engagement — – – Det var en dejlig oplevelse.’

Menighedsrådsformanden Berit Toft skrev: ’Det bliver en jul som vi aldrig glemmer – tænk ikke at kunne komme i kirke juleaften. Det er så uvirkeligt!”

Ny præst

På søndag den 3. januar kl. 10.30 bliver der en andagtsgudstjeneste med indsættelse i Ådum kirke af sognets nye præst Bo Gimm.