Alle Helgens gudstjeneste

Søndag aften var der to Alle Helgens gudstjenester i Ådum kirke til minde om de 10, som var døde i årets løb. Med restriktioner om ikke mere end godt tredive personer til stede ved en kirkelig handling, var det nødvendigt med to mindehøjtideligheder. Alle havde fuld forståelse for, at man bar mundbind, når man gik ind og ud af kirken igen.

Pårørende var blevet kontaktet, og kirketjener Helle Bom sørgede for en god fordeling, så der også var plads til øvrige kirkegængere.

Præsten Poul Christian Tulinius understregede i sin prædiken, at intet forbliver uforanderligt i denne verden. Døden afslutter livet og medfører sorg og tomhed. Det håb, der forkyndes, er, at på den yderste dag, vil Kristus gennem sin kærlighed lukke afstanden mellem os og dem, som ikke er iblandt os mere.

Navne læst op og lys til gravene

Herefter rejste menigheden sig, og man mindedes de afdøde med navns nævnelse, og præsten bad en takkebøn. Gudstjenesten blev afsluttet med endnu et par trøstende salmer.

I våbenhuset var kirketjener Helle Bom klar til at udlevere lys, som pårørende kunne tænde og sætte på deres gravsted.

Ved den første gudstjeneste lyttede man til salmer, der blev afspillet, da der var for mange i kirkerummet til fællesang. Ved den næste kunne salmerne synges med organisten ved orglet. Cirka et halvt hundrede mennesker deltog i de to gudstjenester.