Ådum Hallens generalforsamling torsdag den 24. sep. 2020

Beretning v. formand Niels Stokbæk:

 1. Indledning.
  Indledningsvis vil jeg takke hele bestyrelse og de frivillige, for et godt samarbejde i det forgangne år.
 • Hallens drift og udleje.
  Som sikkert nævnt tidligere, er hallen hele tiden udfordret på at udleje så mange timer som muligt. Udlejning af haltimerne er grundlaget for overlevelse.
  De faste lejere er Ådum I&U og Ådum skole.
  Der er stor taknemmelighed over for I&U, at det fortsat lykkes at holde liv i de aktiviteter som endnu engang foregår gennem idrætten.
  Når det så er sagt, er vi også velvidende om, at det er de samme personer der trækker læsset.
  Fra hallens side opfordrer vi alle ildsjæle til at bakke op om idrætten i byen. Det giver indirekte mere til byens Hal og dens videre levegrundlag.
  VI er naturligvis tilfredse med at vi har samme antal haltimer udlejet, som sæson 18/19.

  Det var godt, at der blev holdt hånd under de lokale foreninger og haller i forbindelse med nedlukningen i marts, da Corona bankede på døren.
  Nu står vi så over for en ny sæson, som kan blive endnu mere presset, da ingen ved hvor vi er på vej hen i disse tider.
  Hallen kan blive tvunget til at låse døren. Dette håber vi ikke bliver nødvendigt. Men vil kraftigt råde vores brugere af hallen, til at overholde de opsatte regler som myndighederne udstikker.
  Bestyrelsen er klar til at indgå i en dialog for at få tider og lokaler tilpasset, så der forsat kan dyrkes idræt uden at være tætte.
 • Nye tiltag/vedligehold.
  Der har ikke været de store projekter på vedligehold. Vi sørger for at få udbedret skaderne når de er opstået og gerne før.
  Vi forsøger at være på forkant med vedligeholdelse af nuværende anlæg, dog er der udfordringer med at holde taget tæt, så vi undgår vand på banen. Men det er en tilbagevendende udfordring vi har.
  Projekt tag, kan hurtig nok komme tættere på. Vi risikerer, at det ikke kun er tagpladerne der skal skiftes, der kan komme et krav i forhold til isolering i forhold til den nye lovgivning.
 • Andet kan nævnes:
  Inden året startede i sep./okt. sidste år, fik vi installeret net i gavlene, det må vi sige er et plus.
  Vi har ikke skader som tidligere på troldtekt pladerne, som gavlene er beklædt med.
  Yderdøren mod boldbanen er blevet skiftet.

Ådum lokalhistorisk:
Der er en dialog i gang med Ådum lokalhistoriske forening. De ønsker et samarbejde med Hallen, i form af lokaler til at huse foreningen. De ønsker at leje sig ind. Men inden der kan laves en form for aftale, skal der laves/tilrettes lokaler som kan huse dem. Deres krav til et lokale er et plus 30 m² brandsikkert rum. Så de kan sikre de gamle historier og billeder, som dækker over flere generationer.
Vi kan ikke pt oplyse hvor vi ender, da vi er afhængige af andre parter, såsom kommunen og skolen, men forventer at en endelig plan vil være klar inden jul.

 • Forsikringer.
  Der har ikke været skader det seneste år, hvor vi har haft behov for forsikring.
 • Medarbejdere.
  Til sidst skal der skal der lyde en tak til alle som i årets løb har ydet en frivillig indsats i og omkring hallen.
  Der skal lyde en stor tak til Karen for hendes ildhu for Hallen og ikke mindst for Byen.