Hallens Initiativpris 2020

Siden Aadum Hallen blev bygget i 1982, er Initiativprisen uddelt hvert år ved generalforsamlingen. Det var Hilda og Svend Grønborg, som stiftede den til uddeling til en borger i og omkring Ådum, som gør noget særligt for Hallen eller er et inspirerende eksempel for Idrætslivet.

Lene Bjørslev modtog Initiativprisen  

Ved generalforsamlingen for Aadum Hallen i år modtog Lene Bjørslev prisen. Formanden Niels Stokbæk sagde i sin tale inden overrækkelsen:

Lene Bjørslev – du er vokset op i Ådum, og har altid været en del af det frivillige korps her i byen til glæde og gavn for både Aadum Hallen og foreningerne.

Som ung tog du på Viborg Idrætshøjskole, ikke bare en sæson men både en sommerskole og en vinterskole. Derfra var du godt rustet til at lede gymnastik i Ådum og til at være med i gymnastikudvalget.

Senere kom du med i bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening, hvor du troligt møder op onsdag efter onsdag for at holde styr på vores fortid og for at være med til, at der altid er åbent, så alle og enhver kan komme forbi og søge i arkivalierne eller bare få besvaret spørgsmål.

Indsats i Tale Dansk Cafeen

På det seneste bruger du meget tid og energi på Tale Dansk Cafeen for vores udenlandske tilflyttere. Du har lavet Facebook gruppe, hvor mange udlændinge er medlemmer, og hvor du lægger mødedatoer og andet nyt op. Du opsøger tilflyttere og opfordrer dem til at møde op til Tale Dansk. Og ikke mindst lægger du etstort stykke arbejde i undervisning i dansk for de udlændinge, der dukker op. Undervisningen blive delt op efter, om man er rutineret eller nybegynder. Det er et stort arbejde.

Du og Svend har også lukket jeres hjem op for unge udlændinge, der er kommet til Ådum som volontører i børnehaven. Lige nu har I jeres anden volontør boende. En ung pige fra Tyskland. I gør et stort stykke arbejde, for at hun skal falde til i Danmark – tager med til møder, låner hende jeres bil og prøver i det hele taget på, at hendes ophold i Danmark bliver en succes.

Du er et forbillede for os alle!