Skolen er i gang igen

Efter et specielt forår, hvor skolen måtte lukke ned på grund af Coronaen, er der igen liv på Ådum Børneunivers. Efter næsten to måneders hjemsendelse, åbnedes der gradvist for elever fra begyndelsen af maj. Skoleleder Helle Grønkjær glæder sig over, at dagligdagen igen har indfundet sig, og man stort set er fuldtallige nu. Også, at det lykkedes med lejrskoleopholdet, så 6. kl. fik en god tur til Bornholm.

Alle lokaler i brug

I hverdagen er der brug for alle skolens lokaler, når der skal holdes afstand mellem eleverne. Det hjalp, da den blev skåret ned til en meter. Eleverne er delt efter klassetrin, og det gælder også i frikvartererne, hvor de klassevis er i faste grupper, som leger sammen. Heldigvis kan alle være ude i det gode vejr, og der er ingen sygdom blandt hverken lærere eller elever.

Skoleåret i sin sidste måned

Alle anvisninger og instrukser kommer via nettet, og lærerne skal ikke til møde nogen steder. Man ses fire til fem til online møder, forklarer Helle Grønkjær. Det er blevet sådan, at forældre må komme ind på skolen, hvis de har et bestemt ærinde, ellers venter man i skolegården.

Skoleåret er snart gået for lærerne og de 73 elever. Det blev anderledes, men de mange overvejelser og foranstaltninger, der er gjort, har været brugbare og værdifulde for den bedst mulige afslutning i udfordringen.