Renovering af stendige i Ådum

 Kirkediget langs Tøstrupvej har længe trængt til en renovering. Menighedsrådsformand Hans Laurids Pedersen har ved flere lejligheder nævnt ønsket om at få diget sat om.

 Det er lykkedes at komme i kø hos firmaet Willy Jørgensen & Søn, Snejbjerg. De har stendiger som speciale og arbejder nu på at få diget sat om.

Stenene løftes ud på græsset og tilbage

Med minigraver løftes alle sten op og væk fra diget i rækkefølge. På det første stykke ud for bord og bænkesæt, blev kun den øverste række sten taget væk, og en medarbejder gik og rettede de nederste sten til, så det blev en helt lige række. Imens fortsatte minigraveren og tog på det resterende lange stykke alle sten op og lagde dem ind på græsset. Efterfølgende fortsatte så opsætningen af stenene, som med minigraveren blev lagt i samme rækkefølge som før, og nu i en helt lige række.

Der fyldes ikke jord mellem stenene, men over øverste lag sten lægges jord, som fordeles med manuel tilretning.

Diget vil holde i mange år

Arbejdet skrider godt frem og vil efter planen være færdigt onsdag den 22. april. Firmaet står inde for, at diget nu vil holde de næste mange år.

Kirkegårde blev indhegnet for at beskytte gravsteder, og stendigerne er derfor på alder med kirkerne. Når et dige skal sættes om, er proceduren, at menighedsrådet henvender sig til de kirkelige myndigheder, og man afventer efter tur at få besøg af den kongelige bygningsinspektør, fra nationalmuseet og kirkegårdskonsulenten.

Menighedsrådet glæder sig over, at den konkrete udførelse skrider godt og hurtigt frem.