Stedmoder på gravsteder

De mange stedmoderplanter til udplantning på gravstederne er kommet til Ådum kirkegård. Lige ved 1000 var der i de klare, stærke farver. I løbet af et par dage er de nu fordelt og lyser op hele vejen rundt efterhånden, som de folder sig helt ud. Helle Bom havde på forhånd været rundt på gravstederne og sørget for, at der var passende med muld i bedene.

Der bliver altid nogle planter til overs, men i år må Helle og børnehavebørnene undvære det sædvanlige besøg, hvor børnene hjælper med at få de sidste planter i jorden på en tom plads lige inden for kirkegårdslågen.

Stedmoderblomsterne står indtil lige efter grundlovsdag, hvor de skiftes ud med knoldbegonier, så der fortsat kan være blomster på gravene.

Ingen gudstjenester

 I den aktuelle situation opfordrer Helle Bom til, at man selv tager affald fra gravsteder med hjem eller putter det i containeren eller ned til det grønne affald.

Mens kirkerne er lukket, og der ikke holdes gudstjenester,

vil kirkeklokkerne ligesom ud over hele landet ringe hver dag kl. 17 som en påmindelse om kirken og dens budskab.  Personlig henvendelse til Helle Bom kan ske på telf. 2938 4076 med spørgsmål vedrørende kirkegård og gravsteder.