Smukt kortæppe i 25 år

25 års jubilæet for Ådum kirkes kortæppe blev indledt med gudstjeneste ved sognepræst Hans Petur Kirkegaard. Willy Egmose sørgede for festlig musik. Samværet fortsatte på Hjemmet, hvor menighedsrådet var vært ved en god frokost.

Hædersgæster var Karsten Juul Larsen og ni sydamer: Grethe Clausen, Hilda Grønborg, Jenny Christensen, Emmy Kjeldsen, Tove Christensen, Vita Plauborg, Ellen Nielsen, Doris Eskildsen og Mette Højlund. Anna Hedegaard og Karen Bang var forhindret.

Taler og indslag

Minder blev genopfrisket af flere, blandt andet med undren over, at syningen af tæppet kun strakte sig fra oktober 1993 til første søndag i advent året efter.

Tove Christensen nævnte, at det måske var Grethe Clausens gode fif om, at man lod sin strimmel ligge på et bord hen over en køkkenrulle og dermed kunne gå til og fra for at sy, også når det blot drejede sig om minutter.

63.000 sting til hver

Karsten Larsen fortalte, at det var en stor udfordring, da præsteparret Mette og Thorkild Højlund kontaktede ham med opgaven. Han malede akvareller, men at skulle overføre det til et sy-mønster var ukendt, og hvilket motiv skulle det være. Blyant og papir lå fast på sengebordet, indtil ideen kom med Kristus med de udbredte arme. Næste dag kørte han til præstegården, en dejlig tur, for Thorkild var begejstret. Motivet blev overført og omsat til 1,2 mill. korssting, 63.000 sting til hver syerske. ’Jeg er glad og taknemmelig, ikke mindst 25 år efter for at have været en del af projektet.’

Målene passede

Mette Højlund fortalte om arbejdsgangen. Turen gik til Herning for at få stramaj og garn i de rigtige farver. En prøve i miniformat blev syet og godkendt af provst Hans Særkjær. Damerne blev bedt om at aflevere en syprøve, da ensartethed er meget vigtig, når flere skal deles om samme bane. Den 24. november 1994 blev tæppet lagt på med stor spænding! Heldigvis passede målene så godt, at der kun skulle syes nogle få sting hist og her i kanten. Det var en stor dag. Alle var glade, og præsten var ovenud glad, selv om det betød, at man herefter gerne så, at han skiftede sko i kirken.