Opgaver til Røde Kors Nørklere

 Et besøg hos de frivillige Røde Kors nørklere i fællesstuen på Hjemmet er en god oplevelse. Med glæde viser de deres strikketøj frem, som de har arbejdet videre på, siden sidst de mødtes. Hver anden onsdag drikker de kaffe sammen og hygger sig så med håndarbejdet, mens snakken går godt omkring den fælles indsats.

Stof- og garnrester udnyttes på bedste vis

Det er imponerende, som nørklerne strikker, hækler og syr med opfindsomhed og fuld udnyttelse af stof- og garnrester, der foræres til arbejdet.

Efter sommerferien pakkede de, hvad der var klar, og det blev sendt til Kliplev Samlecentral. Her fra sendes tøjet videre og fordeles til børn i verdens fattigste områder.

Tæpper sendt til hjemløse

For nylig fik nørklerne en foræring af garnrester. Garnet ligger i bundter, som skal vindes op. Det er nogen i gang med, mens andre strikker til en specialopgave, som nørklegruppen har fået på tæpper, huer og sokker til hjemløse i Danmark. De har allerede sendt fem tæpper af sted. Sådan kommer der af og til specialopgaver.

Nye nørklere er velkommen

Mette Højlund leder gruppen i Ådum, og flere er velkommen til at være med. Der er materialer at strikke og sy af og opgaver nok. Det giver fælles glæde og inspiration at kunne gøre en forskel med meningsfyldt arbejde.