Arkivalier samlet i 30 år

Daværende sognepræst Thorkil Højlund og skoleleder Kristen Sørensen tog initiativet i 1989 og indkaldte til det første møde. Sammen med Ole Andersen, Jens Lindby, Erik Plauborg, Margit Østergaard og Emmy Kjeldsen dannede de den første arbejdsgruppe.

Gennem årene er samlingen udvidet og vokset støt. Hvis nogen har gamle dokumenter, billeder, skøder, breve med videre liggende, så kan det måske have  interesse for eftertiden og modtages med tak til opbevaring på Arkivet.

Gør brug af arkiv.dk

Medarbejdere på Arkivet vil være klar til at vise frem på lørdag og ellers onsdag eftermiddage. Der er stadig billeder med ukendte personer, og al hjælp modtages gerne.

www.arkiv.dk kan man se, hvad der er af stof om Aadum og husk at bruge dobbelt Aa.

’Gemt eller Glemt’

’Gemt eller Glemt’er fælles emne for Arkivernes Dag 2019.

Årets plakat er udsprunget af et fælles nordisk samarbejde, hvor man har valgt at lægge vægt på de ting, som glemmes i samfundet, men som kan dokumenteres af arkiverne gennem for eksempel billeder og dokumenter.

Velkommen – og venlig hilsen Aadum Lokalhistorisk Forening