Høstgudstjeneste i festlig pyntet kirke

Ved høstgudstjenesten søndag aften var Ådum kirke smukt pyntet. Kornneg og sensommerblomster pyntede i koret. Synet af smukke opsatser kunne nydes rundt i kirkerummet sammen med de levende lys ved bænkerækkerne. Kirketjener Helle Bom havde sørget for den festlige pyntning.

Søndagens tekst

Sognepræst Hans Petur Kirkegaards prædiken var med udgangspunkt i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Det var ham, der hjalp manden, som var blevet overfaldet. To andre var blot gået forbi. Alle mennesker vil på et tidspunkt møde noget, som slår dem ned. Der sker det, at Jesus viser sig for dem som den barmhjertige samaritan.

Høstsalmer

Prædikenen blev indrammet af høst- og efterårssalmer. Organist hans Gundesen sluttede af med et smukt postludium over melodien ”Nu hviler mark og enge”.

Indsamling og afslutning

Ved offergangen indkom der 2.527,- kr., som går til velgørende og kirkelige formål.

Efter gudstjenesten bød menighedsrådet på kaffe og lagkage i våbenhuset.