Otte drenge født i Ådum i 2019

Læsevisning. Tryk på Alt-Shift-A for tilgængelighed.

To flotte storke på hjørnet af Bindesbølvej og Tøstrupvej holder hele sognet orienteret om, hvor mange nye borgere, der kommer til verden her inden for et år.

Indtil videre er det kun den ene stork, der har været i brug. Ikke færre end 8 drenge er født i Ådum i løbet af det første halvår. Mødre til fem af dem kommer fra Ukraine, Rumænien og Polen og er med i Tale dansk Cafeen. 

Tale dansk Cafe i klublokalet

Cafeen var åben torsdag til hyggeeftermiddag i klublokalet for udenlandske kvinder, som kom og havde deres små børn med. Den yngste var tre en halv uge og næstyngste halvanden måned gammel. Dem var der megen opmærksomhed på, mens de lidt større børn legede med legetøjet, som var taget frem. 

Der blev drukket kaffet og snakket. Det var næstsidste gang inden sommerferien.

Torsdag den 27. juni kl. 19 – 20.30 er sidste gang. 

Velkommen efter sommerferien

Efter ferien mødes man igen i Klublokalet. Det er torsdag den 15. august.

Der er 11 frivillige medarbejdere knyttet til Tale dansk Cafeen.

Til hygge-eftermiddagen var Elva og Gunda fra medhjælperlisten med samt Lene og Jytte Bjørslev, som startede cafeen i 2017, og som siden har fået stor betydning  både med undervisning i dansk samt fællesskab og kendskab til hinanden på tværs af nationalitet