Årets Sankt Hans tale i Ådum

Læsevisning. Tryk på Alt-Shift-A for tilgængelighed.

Sankt Hans aften blev fejret en skøn sommeraften med stor tilslutning. Hans Laurids lagde igen pladsen til, hvor Ådum Borgerforening havde sat telt op og var klar med pølser, brød og kartoffelsalat. Cirka 200 deltog, og der måtte hentes ekstra pølser hos Købmanden, før alle var forsynet. Mens de voksne spiste og hyggede sig ved borde i teltet og ude, bagte børnene pandekager og snobrød med voksenassistance.

Bålsang og stort bål

Bålet blev tændt, mens solen endnu stod højt på himlen i lunt sommervejr, og heksen havde ikke lang overlevelse. Det samlede brænde på pladsen var godt tørt. Ilden flammede hurtigt op. Det tog ikke lang tid, og var et flot syn, mens det hurtigt brændte ned. 

Lokal båltaler

Bent Snedker, årets båltaler fra Rabækvej, fik ordet. Borgerforeningen havde opfordret ham til at holde båltalen. Det kom ind på hans mobiltelefon for tre uger siden. ”Jeg tænkte, det var en fejl, da jeg er første generations tilflytter og kun har boet her i små 20 år. Efter en rykker om svar, som kom midt i en ”genbo aften” blev det til et ja.” Aftenen før Sankt Hans blev en tale skrevet, der mundede ud i temaet ”kærlighed”. 

Kærlighed og praktisk evighed

Bent Snedkers overraskende budskab var fyldt af spænding og virkelig underholdende, grænsende til det ironiske.

Han beskrev ”Hvad er kærlighed” blandt andet med, hvordan en mor mader sit barn, tørrer mad om barnets mund af med sin finger og ind i munden på sig selv. 

Apropos alder ønsker man at få tiden til at stå stille i en praktisk evighed for at udskyde afslutningen, og her til anbefalede han at renovere huset eller gå til fitness. 

Snedkers mange overraskende indslag var fyldt af spænding, som kaldte tilhørernes latter frem og til sidst stor applaus. 

Afslutning

Formand for Borgerforeningen Brian Baarstrøm takkede for talen, og der var en påskønnelse til Hans Laurids for lån af pladsen. 

Kaffe og kage i teltet afsluttede Borgerforeningens vellykkede arrangement.