Skolefest lige før påske

Bedsteforældre og andre interesserede fik deres forventninger indfriet til fulde, da de overværede generalprøven på årets skolekomedie. Helle Grønkjær bød velkommen og syntes nok, det for hende lød lidt specielt med titlen: ’Mordet på skoleinspektøren’. 

Dramatik og mord

Der var dog ingen lokal fare, selv om stykket ganske vist foregik på en almindelig dansk skole. En ny elev, Agathe Christensen, mødte op og blev præsenteret for de forskellige lærere med deres særpræg. Sjove indslag på turen rundt fik latteren frem. Det utrolige sker så, at skoleinspektøren bliver fundet dræbt af en økse i hovedet. Betjentene gør deres undersøgelser, og eleverne også. Flere mistænkes, indtil Møller bekender, at han blot ville have ramt inspektøren på det sted i hjernen, hvor de grimme ord sidder.  

Sange og musik

Elevorkestret sørgede for musikken til det spændende stykke. Der var sange, som hørte med. Ina Tveden havde desuden sammen med eleverne skrevet flere og sat musik til. Så det var en fornøjelse at lytte til, og de yngste årgange sang. 

Bifald, kaffe og fest

Da stykket sluttede, og skolens pedel, lyd- og lysmester Ernst Kviesgaard, satte sidste spot på de dygtige elever, høstede både de og lærerne velfortjent bifald fra glade og imponerede tilskuere.

Herefter var der kaffe ved bordene, som skolebørn havde lavet pynten til og forældre bagt brødet til.

 Skolefesten

Selve premieren foregik samme aften ved den årlige skolefest. Det var virkelig et af skoleårets højdepunkter som kulmination på to ugers forberedelse for alle klasser