Velkommen til nye elever

Det var en god start på ugen, at skoleleder Helle Grønkjær kunne byde to nye elever velkommen på Ådum skole. De er udensogns, men muligheden er der for at vælge. Skolen har en privat bus, som dagligt henter og bringer elever uden for sognet og køres af frivillige chauffører.

På Ådum skole foregår både frikvarter og timer i trygge rammer, hvor nye elever hurtigt falder til i det nære miljø.

Skoledagen begynder med ’Høj puls’, elevernes løbetur ad en fast rute over skolens grønne arealer. På skoleskemaet veksler de forskellige fag, som hører årgangen til. Alle klasser har tre lektioner med ’Emne’. Her tages i årets løb mange spændende emner op, som opslagstavler på gangene viser noget om.

Sidste uges emnetimer var særlig spændende for de ældste klasser.

Da blev skuespillet læst op, som opføres lige inden påskeferien, og eleverne afleverede rolleønsker. Stykkets titel er ”Mordet på skolelederen,” afslører Helle Grønkjær med et lunt glimt i øjet. Forberedelserne til festen begynder den 2. april.

I begyndelsen af februar deltog de ældste elever i Naturfagsmaraton-arrangementet i Borris for omegnens skoler. De skulle bygge en fiktiv by ”Den grønne by”. Elever fra Ådum byggede et højt letvægts tårn, et system til afkøling af bananer, lyd i byen med mere. Det blev til en flot fjerdeplads i finalen til sjette klasse.