Lucia tændte lys en mørk aften

Alle pladser var besat i Ådum kirke ved den traditionsrige ’Syng julen ind’ gudstjeneste, hvor Tarm Kirkekor medvirkede under ledelse af Hans Gundesen med dejlig julesang. Sognepræst Hans Petur Kirkegaard prædikede om den fængslede Johannes Døbers tvivl på, om Jesus virkelig var Messias. Jesu bekræftende svar lød til ham som til alle.

Kaffebord og lotteri

Aftenen fortsatte i forsamlingshuset, hvor Ådum Husholdningsforening var klar med ta’selv bord og stort udbud af hjemmebag. Cirka 100 gik med til samværet, og der blev fyldt godt op ved bordene.

Luciapiger og amerikansk lotteri

Årets syv luciapiger tændte lys med sang og smil, mens de gik salen rundt. Mette Højlund havde instrueret dem.

Så blev opmærksomheden blev rettet mod det amerikanske lotteri med de gode gevinster. Der blev solgt 1000 lodder, og de flotte præmier blev godt modtaget.

Aftenen var arrangeret i samarbejde med Ådum Menighedsråd.